Chefens klumme: C40 var en succes – nu må vi alle bidrage

​C40-mødet i København var på alle måder en succes – både for byen og for resultater i ord. Nu skal der leveres, hvis vi skal nå at begrænse de negative konsekvenser af klimaforandringerne. Byerne kan være med til at skabe og afprøve de nye konkrete løsninger – og bidrage til, at EU går forrest som klimapioner. Den indsats vil vi være med til at styrke.

Vent...

​København har netop været vært for C40 World Mayors Summit. Til stede var 75 borgmestre fra mange af verdens største byer og 1.700 delegerede. Det store bymøde havde klimakrisen på agendaen og fokuserede på behovet for at gøre noget nu.

Der var enighed om at forpligtige hinanden på klimatiltag og innovative løsninger for at skabe sundere og mere modstandsdygtige byer. Flere konkrete tiltag blev sat i gang i København: 
En Global Green New Deal blev lanceret, 35 byer underskrev en luftkvalitetsdeklaration for at få renere luft i byerne, og 14 byer underskrev en ny fødevaredeklaration, som skal transformere urbane fødevaresystemer med det mål at levere sund mad til deres byer. Dette er i tillæg til de aftaler politikere har indgået om udledning af drivhusgasser og CO2 neutralitet for at begrænse temperaturstigninger og andre klimaforandringer.

På C40-mødet have nogle borgmestre mulighed for at præsenterer deres bæredygtige løsninger på fremtidens transport, byggeri og genanvendelse af affald. Dette var til almindelig inspiration for andre deltagere og for at lægge op til samarbejde om de bedre løsninger på klimaforandringerne. Lidt blev der også talt om den sociale slagside i problematikken, et godt eksempel var, at kulminearbejdere ikke bare går hen og bliver solcelleinstallatør af sig selv.

Byer kan bidrage til globale løsninger

En af stjernetalerne var den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore, som gav en brandtale om udfordringerne og efterlod et håb om, at vi kan nå det endnu, hvis vi alle agerer og finder globale løsninger på globale udfordringer.

Europæiske løsninger er et skridt på vejen. Mange store europæiske byers borgmestre var til stede ved C40, og nogle afgav konkrete løfter om klimavenlige tiltag. De talte ind i FN’s bæredygtighedsmål og i EU's dagsorden med The New European Green Deal og finansiel støtte til forskning og innovation i klimavenlig omstilling. 

På Greater Copenhagen EU Office arbejder vi hele tiden med at forbinde de østdanske kommuner, regioner og universiteter med den europæiske agenda. Og vi hjælper med at skabe internationale klimasamarbejder med aktører fra andre lande, der kan gavne borgere i små som store danske byer og give synlighed som internationale show cases. 
EU har mulighed for at gå foran og tage lederskab som klimapioner og nå målene ved at skabe mere samarbejde mellem videnskab, lande, regioner og byer. Og den indsats kan vi være med til at styrke.  

Som en borgmester fik det kommunikeret på C40-mødet: 
”Vi politikere får her inspiration til en masse tiltag og bliver meget engagerede. Vores embedsmænd er måske lidt mindre begejstret, men de søger for leverancer og konkrete forbedringer for klima, borger og menneskeheden”. Vi skal jo alle bidrage 😊.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor