Chefens klumme: Cambridge holder dørene åbne til Europa!

​Når man er Cambridge, så er der meget, man ikke behøver at forklare. Med 171 ERC grants og en rangering blandt verdens tre bedste i årevis, er det oplagt, at excellence er gennemgående, og at overliggeren ligger meget højt.

Vi blev budt velkommen med stor venlighed og oprigtig interesse på University of Cambridge. Fra vores side kom vi med en god portion respekt, lidt ydmyghed - men også med vished om, at de anerkender den ejerkreds, vi repræsenterer. Når man er Cambridge, så er der meget, man ikke behøver at forklare. Med mere end 170 ERC grants og en rangering blandt verdens tre bedste i årevis, er det oplagt, at excellence er gennemgående, og at overliggeren ligger meget højt. Samtidig agerer de inden for den samme verden som os og har også nogle af de samme udfordringer. Ikke mindre end 15 % af deres eksterne finansiering kommer fra EU, og de vil også gerne være mere involveret i de udfordringsorienterede dele af Horizon 2020. Internationalt samarbejde blandt forskere er et vilkår, og officielt er universitetet i Cambridge stor EU-tilhænger og angste for effekter af et muligt Brexit. 

De har organiseret deres forskerstøtte i nogle relativt små centrale enheder og deres interessevaretagelse sker gennem LERU, UKRO, nøgleposter og ved umiddelbar ukoordineret ad hoc påvirkning af EU-systemet. Omend universitet siger, de ikke har en international strategi, er det ikke det samme som kaos eller tilfældighed. Deres internationale partnerskaber er nøje udvalgte, og udgangspunktet for prioritering siges altid at være ”bottom-up”. Dermed ikke sagt, at man ikke adresserer videnskabelige løsninger på samfundets overordnede problemer. Der gør man selvfølgelig, og de satser meget på innovation og vækst gennem samarbejde i et førende teknologi cluster. Det er interessant at tænke over balancen mellem det løsningsorienterede på kort og langt sigt og behovet for at retfærdiggøre prioriteringen. Det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvem man er, og hvor man kommer fra, men lysten til udvikling gør, at intet bliver statisk. Heldigvis har de bedste som Cambridge også et åbent sind og udsyn nok, til at se potentialet i både det vi repræsenterer, og det vi gør i Bruxelles. 

Det var et meget inspirerende besøg i Cambridge – i et sådant miljø bliver det meste interessant. Skulle I have lyst til at læse mere om ”The rise and fall and rise of cities” og brug af ”nudging” af borgere, som leder til energieffektive investeringer, så læs nyhedsmagasinet Horizons på cam.ac.uk/research!

Birgitte Wederking
Direktør
@creoDK_CphEUOffice

Redaktør