Chefens klumme: Dacob - dansk samarbejde mellem regioner, kommuner og universiteter i Bruxelles

Vent...

​Danish Local, Regional and Research Co-op Brussels – i daglig tale kaldet Dacob – er samarbejdet mellem de danske regionale, lokale og universitetskontorer i Bruxelles. Vi er ikke ens, men har en del tilfælles. Vores forskellige opdrag afspejler vores baglands ambitioner og profil, og vores samarbejde afspejler de fælles dagsordener. Derfor samarbejder vi, når det giver mening for at skabe yderligere værdi for vores respektive ejerkreds, mere synergi og frugtbart fællesskab. Samarbejdet øger vores kritiske masse og styrker vores stemme, så vi opnår bedre resultater i fællesskab.  Og så er der det kompetenceudviklende og sociale aspekt, som vi ikke må glemme for at skabe de bedste arbejdspladser.

Bruxelles er både EU's hovedkvarter og en mødeplads for alverdens interessenter. Derfor er en stærk stemme vigtig for at blive hørt i det komplekse EU-system, og derfor samarbejder vi, når vi har en fælles dagsorden. Konkret har vi etableret nogle faglige grupper, som deler og samler viden samt afholder fælles arrangementer. Danmarks EU-repræsentation er åben for samarbejde og understøtter merværdien i, at flere taler og arbejder for danske interesser. Vores Horizon Q&A er en nørdet kioskbasker, og vores fælles webinarer er velbesøgte af aktører fra hele Danmark. For snart to år siden afholdt vi Nordic University Days, som var så stor en succes, at der nu er efterspørgsel efter at gentage arrangementet. Sidst deltog repræsentanter fra 56 universiteter fra hele Norden. I Danmark går samarbejdet på landsdækkende "roadshows" for blandt andet Forsvarsfonden og en koordineret kontakt til de landsdækkende klynger. Desuden deltager jeg på vegne af Dacob i Innovationsfondens Innovation board, mens en direktørkollega deltager på alles vegne i Cluster Excellence Denmarks Internationaliserings Board.

Jeg har lige set en lang liste over de aktiviteter, som de faglige grupper og ledelsesgruppen udfører og nytten af samme. Det er glædeligt, at vi kan arbejde sammen i en ånd af tillid og åbenhed samtidig med, at vi alle er opmærksomme på at holde balancen mellem ressourcer til samarbejde og effekt for baglandet.

Måske det næste bliver et fælles bidrag i anledning af 50-året for Danmarks indtræden i EU (dengang EF!) og Konferencen om Europas fremtid. Desværre har vi endnu engang aflyst den årlige Dacob-sommerfest og må nøjes med den digitale kontakt, til vi forhåbentlig igen kan mødes efter sommerferien. Jeg regner med at beholde Dacob formandskasketten lidt endnu. I de jævnlige møder med mine direktørkolleger deler vi stort og småt, udveksler erfaringer og koordinerer indsatsen. Det er et værdifuldt fællesskab, som både inspirerer og udvikler sig. Tak for det!

Birgitte Wederking
@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor