Chefens klumme: Den nye Europa-Kommission er på vej

​For at få indflydelse og information i Bruxelles skal man forstå Kommissionens nye struktur, ambitioner og ansvarsfordeling. Det bliver et travlt efterår.

Vent...

Vi skal have en ny Europa-Kommission – altså den gruppe af 27 personer, som udgør det politiske kommissærkollegie, og som hver især er udpeget af sit EU-fædreland. Alle skal de godkendes af Europa-Parlamentet og udpeges af Ministerrådet. Høringerne inden for deres respektive ansvarsområder foregår sidst i september og ind i oktober, hvorefter de godkendes på rådsmøde den 17.-18. oktober. Den næste Kommission skal tiltræde den 1. november 2019 og sidde i fem år. Kommissionen er i daglig tale også den institution, som er den udøvende gren af EU.


Kommissær-kommission forholdet kan sammenlignes med den danske minister-ministerier struktur. Det er Kommissionen, som er ansvarlige for at fremlægge lovforslag, udvikle samarbejdet, implementere beslutninger, vogte traktaten og budgettet samt den daglige drift af EU.

Den udpegede Kommissionsformand, tyskeren Ursula von der Leyen, har sat sit hold og organisationsstruktur for den nye Kommission. Der lægges op til en Kommission med erfarne politikere, hvoraf 73 % har haft en ministerpost, gennemsnitsalderen er 56 år og en næsten lige kønsfordeling. Bruxelles er således blevet en del af karrieren midt i livet for både mænd og kvinder.

Den nye Kommissionens slogan er "A Union that strives for more" med ændringer i klima, teknologi og demografi som styrende for vores samfundsudvikling. Der lægges også op til en ny struktur med tre "executive vice presidents", som skal udvikle store politikområder og ambitioner som klima og en "European Green Deal", "an Economy that Works for People" og "Europe fit for digital age". Som bekendt får danske Margrethe Vestager den sidstnævnte af disse magtfulde poster. Vestager skal både være ansvarlig for den digitale dagsorden og fortsætte som konkurrencekommissær.

Dertil kommer fem "vice presidents" med hver deres top-prioriterede område som fx et stærkere Europa i verden og europæiske værdier. Kandidat til at varetage forskningsområdet er bulgarske Mariya Gabriel, hvis ansvarsområder er "Innovation and Youth", som både dækker over forskning, innovation, uddannelse og ungdom.

Det er vigtigt i vores arbejde at forstå den nye struktur med nye overskrifter, ambitioner og ansvarsfordeling, så vi ved, hvor vi skal gå hen for at få indflydelse og information. Det bliver et travlt efterår med ny ledelse, policy-udvikling og hårde budgetforhandlinger. Og så fylder Brexit stadig rigtig meget.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor