Chefens klumme: Det europæiske år 2019 er i fuld sving

​Brexit, valg til Europa-Parlamentet, ny Europa-Kommission og eksterne relationer præger den store dagsorden, alt imens maskinen kører på fuld damp, og meget mere sker på både de store og indre linjer.

Vent...
Ingen kan være i tvivl om, at Brexit fylder meget på EU-dagsordenen og dette som et meget uafklaret og ressourcekrævende punkt. Meget andet skal klares i 2019: borgerne i EU skal vælge et nyt Europa-Parlament, og snart begynder kampen om topposterne i EU’s institutioner. Kandidaterne til parlamentet er så småt gået i valgkamp, og de forskellige politiske grupperinger har deres favoritter til hvem, der skal være den næste formand for Europa-Kommissionen. De nuværende kommissærer overvejer hver især deres fremtid. Det hele præger arbejdet i EU i 2019, og meget skal nås i de første måneder.

EU fandt for nyligt ud af, at USA har nedgraderet EU’s diplomatiske status, og vi har til gode at se, hvad det betyder i forhold til en ny handelsaftale, som nok går en svær fremtid i møde. Bedre går det mellem EU og Japan, som har indgået en omfattende handelsaftale, der trådte i kraft den 1. februar. Den vil øge vores samhandel og samarbejde og viser, at store økonomier står sammen om at modvirke protektionisme. 

Imens er der gang maskinrummet under Rumæniens første formandskab. Der er fuld damp på forhandlinger om fremtidens budget, samarbejdspolitikker og støtteprogrammer. På det nyetablerede Greater Copenhagen EU Office følger og rapporterer vi om udviklingen for at gøre vores indflydelse gældende og være parate til den kommende programperiode. Samtidig er der flere år og mange penge tilbage i de nuværende programmer, og det skal udnyttes. 

På kontoret har vi flere nye ansigter – både nye medarbejdere og praktikanter. Velkommen! Der er masser af ny og god energi. Bestyrelsen er på plads, og sammen med vores bagland arbejdes der med stor entusiasme på en ny strategi med fælles mål og fokusområder. Der er allerede fyldt godt op i forårets kalender med studiebesøg fra Danmark og vores rejser rundt i Østdanmark. 

Vores resultater for 2018 er beskrevet i vores netop færdiggjorte årsrapport (se artikel). På trods af et turbulent år viser medlemmers engagement og hjemtag meget tilfredsstillende resultater. Tak for alles indsats med at komme hertil og godt på vej.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor