Chefens klumme: DET NY COPENHAGEN EU OFFICE BLIVER TIL

I 2008 besluttede Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden at blive en betydelig spiller på den europæiske scene. De etablerede i fællesskab creoDK som deres fælles repræsentation i Bruxelles. I 2014 blev CBS en del af det dynamiske samarbejde om interessevaretagelse.

Kontoret har siden etableringen varetaget partnernes interesser over for EU-systemet for at få mest muligt indflydelse på EU's forskningspolitik. Det er lykkedes, og samarbejdet mellem partnerne er styrket samtidig med, at der er skabt nye alliancer rundt omkring i Europa. creoDK har på baggrund af excellence, systematik, viden og kreativitet bidraget til, at vi i dag får mere ud af det europæiske samarbejde til gavn for videnskab og samfund. 

I 2014 besluttede Region Hovedstadens 29 kommuner og regionen også at fremme deres interesser og engagement overfor EU. Copenhagen EU Office blev derfor etableret i Bruxelles for at medvirke til øget internationalisering og projektdeltagelse til gavn for regionen, kommunerne, borgerne og regionens virksomheder. Fra starten har interessen og involveringen af ejerkredsen været stor og resultaterne konkrete.

creoDK og Copenhagen EU Office har siden haft fælles ledelse og lokaler midt i EU- hovedstaden. Synergieffekter og samarbejder om forskning, innovation og internationalisering har nu ført til en sammenlægning af de to kontorer. 

Fra 2017 har hovedstadsregionen ét Bruxelles-kontor for universiteterne, kommunerne og regionen for i fælleskab endnu bedre at udnytte mulighederne i EU-systemet. 

Det nye fælles kontor hedder Copenhagen EU Office. De 13 dedikerede medarbejdere – 11 i Bruxelles og 2 i Danmark - arbejder med projektudvikling, interessevaretagelse, netværksopbygning, positionering og kompetenceudvikling. Sammen med medlemskredsen arbejder vi for, at få mest muligt ud af EU-samarbejdet for offentlige som private aktører i hovedstadsregionen og promoverer Greater Copenhagen. I fællesskab skaber vi vækst med viden og udsyn. I fælleskab skaber vi de konkrete fordele af EU-samarbejde for os alle sammen. 

Jeg er glad for at have været en del af denne rejse og udvikling og stolt af mine medarbejderes indsats for medlemmerne og Bruxelles-repræsentation. Vi ser i fælleskab frem til 2017. I ønskes alle en glædelig jul og et lykkeligt nytår.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)
Redaktør