Chefens klumme: EU’s corona-genopretningsfond hjælper i en tid med klima- og energikriser

​Brug af midlerne til ambitiøse grønne og digitale projekter er i gang.

Vent...

​EU's store genopretningsfond skulle egentlig hjælpe medlemslandene på fode igen efter corona-krisen, men siden den blev vedtaget, er vi i Europa stødt ind i flere udfordringer. Dog falder fondens mål om at støtte det grønne og digitale godt i tråd med de tiltag, vi må tage som følge af klima- og energikrisen.

Planen giver EU-støtte i form af gavebistand og lån – i alt op til 5.392 mia. kroner. Indtil videre er 750 milliarder kroner uddelt til medlemslandene, mens de resterende (og svimlende) 4.642 milliarder stadig har til gode at blive investeret. De skal "sikre en konstant strøm af investeringer til støtte for beskæftigelse og vækst," fortalte Europa-Kommissionsformand i sin State of the European Union-tale den 14. september.

Danmark får 11,6 mia. kr. i gavebistand svarende til 0,46 % af BNP. Den 4. august 2022 blev der indgået aftale mellem Danmark og Europa-Kommissionen om anvendelse af midlerne inden udgangen af 2026.

Til sammenligning får Italien 1.427 mia. kr. svarende til 10,79 % af landets BNP. Dagbladet Information bragte i august en artikel med overskriften "Med milliarder fra coronafond vil Bologna genopfinde fremtiden og gøre den grøn". Ifølge artiklen og byens viceborgmester Anna Lisa Boni er et beløb svarende til ni milliarder kroner alene kommet til Bologna, og flere penge skulle være på vej. Boni - som indtil for nylig var Eurocities' generalsekretær – og Bologna går efter, at byen skal være klimaneutral i 2030, og det skal pengene hjælpe med til. Det er ret mange penge, som skal bruges hurtigt – og det i en tid med stigende energipriser og materialemangel.

I Danmark er beløbene mindre, men der er til gengæld store krav til anvendelsen af midlerne,  koordinering med andre EU-midler og stor gennemsigtelighed i udmøntning. Finansministeriet har det overordnede ansvar for implementering og har involveret diverse ministerier, styrelser og Innovationsfonden i processen. Udmøntningen af midler er i gang, og der er i høj grad tale om et boost af og et match med planlagte danske prioriteter og midler.

Et par eksempler på opsatte mål for den danske del af disse EU-midler ved udgangen af 2025 er:

  • At vi har hævet vores andel af økologiske produkter i offentlige køkkener fra 23 % til 35 %
  • At der er mindst 225.000 nul- eller lav-emissions biler i den danske bilpark
  • At 40 % af støttede cykelstiprojekter er gennemført (tallet 150 nævnes)
  • At mindst 500 SMV'er har modtaget finansiering til digitalisering
  • At mindst syv offentlige myndigheder har modtaget finansiering til udvikling af kunstig intelligens
  • Og at der allerede slut-2024 er etableret 75 cykellade-stationer.

For danske aktører er der muligheder i både de EU-genopretningsfondsmidler, som anvendes i Danmark, og i dem, der anvendes i andre EU-lande. Udenrigsministeriet har iværksat en større koordineret aktion for at få danske virksomheder til at se på muligheder for at levere varer og tjenesteydelser i de store modtagerlande. Lidt positivt kan der komme ud af denne krisetid.

Birgitte Wederking

@birwed (holdninger er personlige)​​​​


Henvisninger:

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/recovery-and-resilience-facility-operational-arrangements-between-the-commission-and-denmark_en.pdf
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor