Chefens klumme: EU’s smarte og grønne genstart!

​EU’s genopretningsplan giver muligheder både for vores medlemmer og eksportvirksomheder i Danmark. Det er mange penge, som udmøntes til at forbedre EU-landenes økonomier med grøn omstilling, sundhed og digitalisering for øje og med stram EU-kontrol for fællesskabets skyld.

Vent...
På denne plads er der før skrevet om de 13.600 mia. kroner til EU’s langsigtede budget 2021-27 og genopretningsfond 2021-26. Genopretningsfondens samlede midler er på 5.600 mia. kr. De stilles til rådighed for medlemslandene via den såkaldte genopretnings- og resiliensfacilitet på 2.333 mia. kr. i tilskud og 2.688 mia. kr. i lån – samlet 5.021 mia. kr. De sidste 578 mia. kr. fra genopretningsfonden fordeles som tilskud og garantier til en række EU-programmer.

Genopretningsfonden skal hjælpe medlemslandene med at håndtere covid-19-pandemiens økonomiske og sociale konsekvenser og samtidig sikre, at økonomierne gennemfører den grønne og den digitale omstilling og dermed bliver mere bæredygtige og modstandsdygtige.

EU’s langsigtede budget vil fortsat blive finansieret via de velkendte indtægtskilder i EU-budgettet: told, momsbidrag, bidrag baseret på bruttonationalindkomsten og nu også en ny indtægtskilde i form af et nationalt bidrag baseret på ikke-genanvendt plastemballageaffald. For at finansiere genopretningsfonden vil EU låne penge på finansmarkederne til en gunstigere rente, end mange EU-lande kan opnå og derefter omfordele midlerne. Dermed stifter EU fælles gæld, som også skal tilbagebetales i fællesskab! Danmark kan selv låne til den laveste rente på de internationale finansmarkeder, så EU-lån er ikke så interessante, men brug af tilskuddet er der ved at være en plan for.

Inden udgangen af april 2021 skal alle EU’s medlemslande have afleveret deres nationale genopretnings- og resiliensplaner til Europa-Kommissionen. Herefter har Kommissionen to-tre måneder til at vurdere planerne, hvorefter de sendes til godkendelse i Rådet. Så vi er nok henne sidst på sommeren, før det formelle er på plads. Landenes planer skal adressere økonomisk vækst, beskæftigelse og sundhed samt klimatiltag på mindst 37 % og digitalisering skal udgøre mindst 20 % af udgifterne. Eller som man siger: smart som middel til grønt med øje for SDG’erne!  

Danmark står til at modtage ca. 11,4 mia. kr., og Finansministeriet er ved at lægge sidste hånd på den plan, som skal til politisk godkendelse, før den ryger til Bruxelles. Langt de fleste af midlerne forventes at matche delelementer af Finansloven 2021. Grøn omstilling er hovedtemaet, og øget digitalisering er nødvendigt for at realisere ambitioner og potentialer - og det er på en socialt ansvarlig måde. Vi har sendt nogle forslag til ministeriet til inspiration og håber både på penge til digitalisering af sundhedsområdet og landområder, til bæredygtig transport og energi samt støtte til forskning og udvikling. Og udmøntning sker naturligvis i henhold til udbuds- og statsstøtteregler.

Danmark står til at få 0,5 % af vores BNP i tilskud, mens andre lande får beløb, som overstiger 10 % af årligt BNP, og som i nogle lande endda suppleres med nationale midler. Derfor er der også muligheder for at få del i andre landes andele, hvor danske virksomheder har styrkepositioner. Danske virksomheder kan se muligheden som et eksportfremstød, hvor de kan få ordrer ved at byde ind på projekter i udbud inden for fx energieffektivitet, bæredygtig energi, vand og forsyning, mobilitet, digitalisering, fødevarer og landbrug. Udenrigsministeriet og vores ambassader er opmærksomme på denne mulighed særligt i de større medlemsstater og østeuropæiske lande. 

Nu må vi bare følge med, se muligheder og håbe, at pengestrømmen ikke løber ind i for mange forhindringer!

Birgitte Wederking
@birwed (holdninger er personlige)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor