Chefens klumme: EU giver liv og lim til samarbejder, partnerskaber og alliancer

​Samarbejde på tværs af universiteter, regioner, kommuner og lande kan sikre de bedste løsninger for borgere og samfund. Greater Copenhagen EU Office arbejder for at få EU-perspektivet ind i disse samarbejder og bruge det som løftestang for innovation. 

Vent...

​I 2020 vil Greater Copenhagen EU Office i endnu højere grad have fokus på samarbejde på tværs af Østdanmark. Vores medlemmer har heldigvis masser af samarbejder med hinanden allerede – både med og uden vores mellemværende. De er også engagerede med andre danske aktører og udenlandske partnere. Det gør de for i fællesskab at kunne finde bedre løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Og udfordringerne kender ingen grænser. 

I samarbejder på tværs af universiteter, kommuner, regioner og lande kan vi sikre, at innovation gør en forskel for borgere og samfund. Vi arbejder for at få EU-perspektivet ind i disse samarbejder ved at bruge EU-projektfinansiering som løftestang for endnu bedre løsninger. Vi ved, at det skal være konkret for at være interessant, hvorfor 2020 vil byde på mere tematisk forankring med ophæng i eksisterende fora.

Ressourcemæssigt er partnerskaber et krævende arbejde, og der opbygges hele tiden erfaringer i disse fora. Det svensk-danske samarbejde i Greater Copenhagen behøver ingen introduktion, ligesom det skandinaviske-tyske samarbejde i STRING er stærk forankret i Region Sjælland med sit arbejde for den faste forbindelse under Femern Bælt. 

Senest har Region Hovedstaden opbygget et Big5-netværk, hvor de sammen med Stockholm, Helsinki, Hamburg og Amsterdams regioner ser på fælles løsninger inden for mobilitet og cirkulær økonomi. Børneriget på Rigshospitalet er blevet en del af et international netværk af innovative børnehospitaler med store planer og ambitioner. KU og RUC er med i første runde af European Universities Initiative, og de - så vel som DTU og CBS - deltager i adskillige internationale alliancer og samarbejder med erhvervslivet. De berygtede og berømte EIT KIC dyrker triple helix-tankegangen, hvor seneste skud på stammen er Urban Mobility-samarbejdet med vores hovedstad og DTU i vigtige roller. 

I det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, er der særlig opmærksomhed på bredden af europæiske partnerskaber, som kan levere globale løsninger i tråd med FN’s verdensmål. Investering i koordineret forskning og innovation skal gøre en forskel for samfund, klima og økonomi. 
På god EU-vis er der et væld af eksisterende partnerskaber med forskelligt ophæng i traktat og program. Det skal der ryddes op i, og Horizon Europe lægger op til en mere strømlinet tilgang for at øge effekten af samarbejder og samordne med strukturfonde samt forbindelser til andre EU-programmer.

Året 2019 er ved at gå på hæld, og vi kan se tilbage på et fantastisk arbejdsår. Samtidig ser vi på næste sæson, hvor vi skal på træningsbanen sammen med vores medlemmer for at sikre, at de får mest muligt ud af EU-medlemskabet.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor