Chefens klumme: EU-projekter muliggør indfrielsen af FN-mål

Både i Danmark og Bruxelles er SDG'erne blevet et strategisk pejlemærke, og vores medlemmer kan bruge EU-arbejdet til at indfri SDG'erne. Det skaber sammenhængskraft og fællesskab. 

Vent...

​FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – de såkaldte SDG'er – er som en farverig flodbølge, der hurtigt breder sig i hele verden. På et FN-topmøde i 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere fra 193 lande 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle medlemslandene til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst frem mod 2030. Målene hænger sammen og spænder fra det globale over det nationale til det lokale.

Mange af Danmarks kommuner, regioner, universiteter og virksomheder ønsker at bidrage til indfrielse af målene med tilhørende teknologiudvikling og eksportmuligheder. Det er ikke helt enkelt af finde baseline for derefter at kunne måle effekt på disse initiativer, men måske er det heller ikke det væsentligste. Opmærksomheden i politikker, initiativer og økonomi giver grundlag for internationalt fællesskab og sammenhængskraft. Og befolkningen presser på for at få offentlige og private aktører til at handle mere bæredygtigt. 

EU bruger SDG'erne som mål i diverse politikker og programmer og som udgangspunkt for værdier og indsatser. Der er klare krav til, hvad der skal være nået i 2030, hvorfor målene kører godt parløb med EU's langsigtede strategier.
Når det kommer til arbejdet med at designe det næste store EU-forskningsprogram, Horizon Europe, er SDG'erne også retningsgivende. Europæisk forskning og innovation sætter verdensstandarder for excellence, og den potentielle effekt af investeringer i forskning og innovation er størst, når indsatsen har en klar retning. En retning, som støtter op om EU's overordnende mål inklusive SDG'erne.

Her på kontoret er vi ved at lægge sidste hånd på den handlingsplan, som skal implementere de første år af vores strategi. Et af pejlemærkerne er SDG'erne. Vi har fokus på klima, byudvikling, vand, energi, sundhed, fødevarer, digitalisering og naturligvis partnerskaber. Alle med FN's mål, tal og farver. SDG'erne har således stadig større betydning og overlap med EU-dagsordenen, og vores medlemmer kan bruge EU-arbejdet til at indfri SDG'er hos dem selv og dermed være med til at opnå strategiske og politiske mål. Fællesskabet og fællesmængden er vokset – det er så spændende at være en del af.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor