Chefens klumme: En pagt med muligheder i

Den Europæiske Union (EU) har en del pagter og deklarationer om fælles initiativer med fælles ansvar og solidaritet. Endnu en er nu på vej. Det hollandske formandskab har som mål, at få vedtaget ”the Pact of Amsterdam” eller Amsterdam Deklaration om en ”EU Urban Agenda” i foråret 2016. Pagten vil være en opfølgning på Riga Deklarationen fra juni 2015. Det er tanken, at dokumentet skal give en fælles forståelse for urban udvikling, prioritere samarbejdsområder og fastlægge arbejdsmetoder inklusiv partnerskaber og borgerinddragelse.

Når nationale og EU’s politiske prioriteter vedrørende job, vækst, digitalisering, energi og klimapolitik skal implementeres, spiller byerne en vigtig rolle. At næsten 70 % af EU’s befolkning lever i byområder, giver både muligheder og udfordringer af økonomisk, social, miljømæssig og demografisk karakter.  Vi ser og mærker også en stigende interesse blandt region, byer og universiteter for at dele viden og løsninger omkring de fælles udfordringer i forbindelse med blandt andet klimaforandringer, boligudbud og -kvalitet, trafik, luftforurening, fattigdom og migration samt de tilhørende løsninger. 
Det forventes, at EU Urban Agenda vil forpligtige medlemsstaterne til at arbejde på fælles løsninger med bedre koordinering, regulering, finansiering og vidensudveksling. Det er om at være med, hvor dagsordenen forberedes – det kan være i European Innovation Partnership på Smart Cities and Communities (EIP-SCC) eller i fx de nye Urban Innovative Actions, hvor både universiteter, byer, NGOer og virksomheder kan deltage og søge om medfinansiering til projekter. Det er en vigtig dagsorden med mange muligheder for aktører i Region Hovedstaden. Vi i Bruxelles agerer gerne både informationskanal, matchmaker og assisterende projektudvikler, så hold jer ikke tilbage.

Birgitte Wederking
Direktør
@creoDK_CphEUOffice
@EUSmartCities

Redaktør