Chefens klumme: Europa-Parlamentsvalg og hvad så?

​Så er det første valg til en repræsentativ forsamling overstået. Europa-Parlamentet har fået nye medlemmer og andre er genvalgt. Hvad betyder det for Greater Copenhagen EU Office?

Vent...

​Danskerne har valgt, hvem der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet. Der er 14 medlemmer, men kun 13 kommer i første omgang afsted. Det 14. mandat udløses, når (hvis) UK gør Brexit til virkelighed. I alt er der 751 medlemmer af Europa-Parlamentet (MEPer), som skal dele deres arbejdstid mellem Bruxelles og Strasbourg.

For at få indflydelse skal medlemmerne tage ordførerskab på vigtige rapporter og have en fremtrædende rolle i de politiske grupper og i faglige udvalg. Det kræver blandt andet erfaring, flid, netværk, faglig indsigt og anseelse i deres europæiske gruppe.

Det er de forskellige faglige udvalg, som behandler og kommenterer på lovgivning. Udvalgene kan også selv få ideer til lovgivning og bede Kommissionen tage initiativ på området. Og så skal Europa-Parlamentet også blive enige med Ministerrådet om EU's årlige budget.

Her på kontoret er vi særligt opmærksomme på det udvalg, der hedder ITRE – Industry, Research and Energy. Det er dem, som blandt andet arbejder med forskningsprogrammet Horizon Europe. Derfor er det vigtigt, at vi har god kontakt til udvalget for at få dem til at lytte til vores universiteters mening om prioriteterne i programmet. Det gør det lidt nemmere, hvis der sidder en dansker, som har interesse i forskning og innovation – og i de danske synspunkter.

Vi starter med et nordisk arrangement i september, hvor universitetsrepræsentanter fra Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark har inviteret deres MEP'er (ja, dem der har sådanne) til et møde om fremtidens europæiske forskning.

Andre udvalg og poster er også vigtige for vores arbejde, så vi planlægger at etablere et godt forhold til alle relevante medlemmer. De MEP'er, der arbejder med et tematisk område, som for eksempel miljø, folkesundhed og transport, kan have brug for forskningsbaseret eller empirisk viden, der kan bruges i lovgivningsarbejdet. Man kan også uopfordret holde dem orienteret om, hvordan det står til med "vores" projekter, som Femern-forbindelsen eller Smart City-løsninger. Interesse afføder også indflydelse.

Første plenarsamling er den 2. juli i Strasbourg, så mon ikke der er gang i pakningen for alle de otte nye kandidater (fem var her allerede).

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor