Chefens klumme: Forskning og Forsvar

Det bliver interessant at følge, hvordan forskning og innovation i militært forsvar prioriteres i forhold til andre områder. Vi er kun ved midtvejsevalueringen af det nuværende F&I rammeprogram Horizon 2020, men allerede nu tegner sig visse retningslinjer for det næste – FP9. 


USA’s præsident Trump synes at have travlt med at fylde sine første 100 dage i stillingen med diverse tiltag, udtalelser og de berømte alternative kendsgerninger. ”America First – The Netherlands Second” er gået viralt, og mange andre lande kandiderer til andenpladsen i selvironiserende og Trump-fiserende videoer. Ingen NATO-lande lægger i denne sammenhæng skjul på deres afhængighed af USA i forsvarsalliancen. Og der synes at lægge et pres fra USA på NATO-landene i EU for at opprioritere det europæiske forsvar og afsætte flere midler til forsvarsforskning. Som en EU-topembedsmand er citeret for at sige: ”Hver gang Trump sender en vanvittig tweet, stiger EU’s forsvarsbudget lige med 1 mia. euro”. Kampen om budgettet synes konstant, og spørgsmålet er, om forsvarsforskning skal tilgodeses i EU’s forskning- og innovationsprogrammer, eller om pengene skal findes et andet sted.

Andre dele af EU-samarbejdet og andre aktører kommer her på banen. Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) er en integreret del af EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og er traktatfæstet. Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) samordner og fremmer EU’s forsvarskapacitet og -udvikling – et samarbejde, som Danmark som det eneste medlemsland ikke deltager i. Andre EU-aktører på området inkluderer Europa-Kommissionens DG Grow med ansvar for rumpolitik, relevante udvalg i EU-institutionerne og naturligvis EU-lande med særlig sikkerhedspolitisk bevågenhed på deres grænser mod øst.

Hvordan forskning og innovation i militært forsvar prioriteres i forhold til andre områder bliver interessant at følge. Vi er kun ved midtvejsevalueringen af det nuværende F&I rammeprogram Horizon 2020, men allerede nu tegner sig visse retningslinjer for det næste – FP9. ”Dual use” er et begreb, som bliver brugt for mere end én anvendelse af det, der kommer ud af innovative militære modeller og løsninger, og ”mission oriented programming ” nævnes som efterfølgeren til ”grand challenges” tilgangen.  ”Mission” har mange betydninger.


Birgitte WederkingRedaktør