Chefens klumme: Fra Bruxelles til hele Danmark

​Bruxelles er ofte et synonym for EU, og EU er synonym for meget. Blandt andet EU-finansiering til at finde fælles løsninger på fremtidens Europa. Fagbevægelsens Hovedorganisationen satte EU på dagsordenen med underoverskriften ”fra Bruxelles til Herning”.

Vent...

​Corona-pandemien, klimaforandringer og situationen i Afghanistan har affødt en diskussion af EU i verden og nationalstaterne i EU. Samtidig er der i Danmark igangsat en debat om vores velfærdsstat og om, hvordan den skal se ud fremover. 

På Fagbevægelsesens Hovedorganisationens topmøde den 31. august i København var der mange temaer til debat – både den overordnede diskussion af hvilken retning, vi skal gå i, hvilke reformer der skal til, og hvad det betyder for vores økonomi, arbejdsmarked og uddannelsessektor. Om eftermiddagen gik forskellige workshops i dybden med diskussion af lønmodtagernære problemstillinger, og jeg var glad for, at der på en af dem var plads til at dykke ned i EU's betydning for, at vi lykkes med den grønne omstilling. En omstilling som i EU's Green Deal betyder, at vi ved fælles hjælp skal omdanne EU til en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi ved at sikre, at der senest i 2050 ikke længere foretages nettoudledning af drivhusgasemissioner, at den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceforbruget, og at ingen person og ingen områder lades i stikken. Dertil kommer delmål om 55 % reduktion i 2030.

Det var givende at kunne bidrage til topmødet med lidt om de muligheder, der er i at finde fælles løsninger på vores fælles samfundsudfordringer ved samarbejde mellem mange forskellige europæiske aktører. Samarbejdet skærper vores konkurrencedygtighed, skaber arbejdspladser og styrker den europæiske sammenhængskraft. Gennem EU-projekterne er forskning og innovation med til at udvikle ny teknologi, nye ydelser og nye løsninger til gavn for borgere og samfund.

På EU-workshoppen var der en nærværende diskussion om EU-midlernes betydning for at komme i mål med den grønne omstilling som middel til at skabe tidssvarende arbejdspladser samt til kompetenceudvikling af lønmodtagere og adfærdsændring. Undertitlen på workshoppen var "Fra Bruxelles til Herning", men jeg tillader mig at tolke det sådan, at EU er relevant for mange byer, kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i hele Danmark.

Og hvad sker der ellers lige nu på Bruxelles-scenen? Først og fremmest skal vi følge konsekvenserne af den gradvise åbning af samfundet. Holder vaccinationen mod varianter af corona-virussen, og hvad med alle dem, som endnu ikke er vaccineret? Det er stadigt ikke nemt at planlægge, men heldigvis har vi flere besøg fra vores medlemskreds fra Danmark i kalenderen. Et andet vigtigt emne er forbundsstatsvalget i Tyskland den 26. september, hvor den nuværende kansler sender sig selv på pension. Meningsmålinger tyder på et meget interessant valg med et uforudsigeligt resultat. Resultatet kan have omfattende konsekvenser for debatten om EU i og uden for unionens største medlemsland. To be continued!

Birgitte Wederking

@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor