Chefens klumme: Fra Lund til Lund

​Lund Declaration 2009 gav fokus og retning for videnskaben i forhold til at løse store samfundsmæssige udfordringer, og den har sat betydeligt aftryk på udformningen af Horizon 2020. 

Siden 2009 har EU og medlemsstaterne arbejdet med ensretning, tilpasning og koordinering af ressourcer for bedst at løse udfordringerne og sikre vækst. På papiret i alle fald og i nogen grad i virkelighed. På den netop afholdte Lund Revi​sited 2015 konference blev der talt meget om ”alignment” og den manglende koordinering af den europæiske og den nationale forskning. Lund Declaration 2015 identificerer fire prioriterede områder, som alle relevante partnere opfordres til at prioriterer: 

Klar ”alignment” af strategier, instrumenter, ressourcer og aktører for at løse samfundsudfordringer.

Sikre at der er et fundament af excellent videnskab, verdensklasse forskningsinfrastruktur og en ny generation af forskere med de rette evner og kundskaber inklusive stor og hurtig tilpasningsdygtighed samt en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang.

Arbejde mod og med at Europa samarbejder med udviklede som mindre udviklede lande rundt omkring på kloden for at skabe løsninger med deltagelse af de bedste forskere i verden og involvering af private investorer.

Et stærkt fokus på ”open innovation” med deltagelse af den offentlige sektor, industrien og forbrugerne.

Det var Generaldirektør Robert-Jan Smits, som havde opfordret til et genbesøg i Lund. Europa-Kommissionens mål var blandt andet at få en diskussion af vigtigheden af støtten fra de enkelte medlemsstater til fælles europæisk forskning gennem fælles initiativer dvs. mere "fælles programmering" gennem fx åbne JPIs og bibeholdelse af grundforskningsdelen sammen med fokus på de tre O’er (Open Innovation, Open Science,- og Open to the world). 
”Alignment” blev nævnt gentagne gange sammen med en vis utålmodighed for at finde hurtige løsninger på samfundets problemer, som synes at vokse på flere fronter. Endvidere en diskussion af ”impact” maksimering uden at overgøre det, og der blev sendt en opfordring til at tænke over, hvordan vi fremad kan sikre ”Return on investment” af forskningen. Et meget inspirerende og anderledes indlæg stod US professor Shiela Jasanoff for. Hun stillede spørgsmål ved, hvordan vi matcher den ”rigtige” videnskab og teknologi med de rigtige spørgsmål for at løse vores problemer, og om man ikke kan være global uden en fuldstændig afstemning/justering (alignment).

Midtvejsevalueringen af Horizon 2020 ligger lige foran os, og Lund Declaration 2015 er en god start på den debat og vejen frem mod FP9. Lunds nærhed til MAX IV og ESS blev naturligvis også fremhævet flere gange sammen med vigtigheden af forskningsinfrastruktur i verdensklasse. Og det lyder imponerede og fascinerende, hvad man kan med super-røntgen og mega-forstørrelse. 
Mange tak til de meget gode svenske værter. Passet skulle frem for at krydse landegrænsen, mens det synes anderledes med fx sygdomme, klimaudfordringer og kriminalitet, som ingen grænser kender.
Birgitte Wederking, direktør


Redaktør