Chefens klumme: Grænsehindringer og vækst

​Den Europæiske Union bygger grundlæggende på visionen om vækst gennem frihed og lige adgang for og til alt og alle i et grænseløst og fredeligt Europa. Vi er for tiden noget udfordret på det med det grænseløse. Fysiske hindringer gør bevægelsen mellem nogle af medlemsstaterne vanskeligere, mens vi omvendt på det tekniske område har løst mange grænsehindringer ved fælles regler, standarder og lige adgang for varer og tjenesteydelser. 

​Alligevel er der stadig plads til forbedringer, og et optimeret Indre Marked er på EU-dagsordenen. Det Indre Marked er det ene hjørne i samarbejdstrekanten, som skal skabe vækst og job gennem øget konkurrencedygtighed.  De to andre hjørner er handel + innovation og menneskelig kapital. Sidstnævnte vedrører vores færdigheder og herunder, om vi har de rette evner til at klare os i en stadig mere digitaliseret verden. 

Strategisk betyder denne målsætning, at man i EU-regi arbejder på fælles dagsordener om energi, digitalisering, færdigheder, måder at frigøre kapital på og generelt simplificering inden for unionen. Og den interne konkurrence i EU skærper indsatsen: Således er de to regioner på Sjælland samt Skåne blevet enige om at brande sig under ”Greater Copenhagen”. Indsatsen hænger blandt andet sammen med, at væksten i Øresundsregionen sakker bagud i forhold til udviklingen i nærtliggende regioner som Stockholm, Hamborg, München og Berlin. Samarbejdet handler ikke kun om international markedsføring af regionen, men også om at komme de grænsehindringer til livs, som står i vejen for øget aktivitet og samarbejde over Øresund.

The Greater Copenhagen and Skåne Committee’s handlingsplan for 2016 er netop offentliggjort. Heri er beskrevet indsatser og projekter, som vi kan løfte sammen og trække i samme retning. Trods årtiers nordisk samarbejde og fælles EU-regler er der stadig en del at se på for at skabe lige og lette vilkår for borgere fra både EU og ikke-EU lande samt virksomheder med ærinder og aktiviteter på begge sider af Øresund.

Foråret er lige om hjørnet – lad os i fælleskab få samarbejder til at gro og blomstre.

Birgitte Wederking
Direktør
@creoDK_CphEUOffice

Redaktør