Chefens klumme: Hvorfor inspiration betyder noget

​Marts 2015

​Med inspiration kommer muligheden for at producere nyt og nå nye mål. Og det siges ofte, at man bør lade sig inspirere af den nyeste forskning og derigennem finde innovative løsninger på vores samfundsudfordringer.​

Det er en grundtanke bag EU's forsknings-program. Et andet mantra er, at man med fordel lærer at lade sig inspirere af andre i samme situation som en selv for at finde de bedste løsninger. Eller måske af nogen i en anden situation, hvor målene kan sammen-holdes og løsningsmodeller tilpasses.

 

Der er gerne mere end en løsning til et problem og kombinationen af ideer kan højne kreativiteten. På Horizon 2020-sprog er dette også tværdisciplinaritet, hvor bevægelse uden for "comfort zonen" kan være en udfordring.

 

Min erfaring er, at man lærer en masse af at lytte, tolke og sætte inspirerende guldkorn ind i en anden sammenhæng. For eksempel inviterer Danmarks faste repræsentation ved EU med jævne mellemrum til arrangementer, hvor ledelsen giver sit bud på unionens tilstand. De største udfordringer, de store dagsordenspunkter og betydningen for vores fag-område står mere klart efter en sådan indsigtsfuld og analytisk tale. Det er en vigtig kilde til ny viden og giver inspiration til at prioritere vores indsats over for EU-systemet. En genvej til indsigt, som er vigtig for anbefalinger til nye indsatser og tilgange og forhåbent-ligt også til både en endnu bedre arbejdsplads og større målopfyldelse. 

 

Birgitte WederkingRedaktør