Chefens klumme: Klimaforandringerne kan ikke tweetes væk

​Det er sommer, og varmen er dejlig, men temperaturstigningerne og andre klimaforandringer har alvorlige konsekvenser for vores klode og levevis. Det forsøger klimaaftalen fra COP21 i Paris at adressere. Præsident Trumps annoncering af, at USA vil træde ud af klimaaftalen, skaber en svær politisk situation, men det får ikke den fælles indsats for at håndtere klimaforandringerne til at gå væk.

USA's præsident Trump har netop annonceret, at USA forlader den internationale klimaaftale fra Paris fra 2015. At så stor en spiller melder sig ud af klimakampen vil få konsekvenser, men mon ikke aftalen og den grønne omstilling vil fortsætte også uden USA?  For EU kan det åbne op for nye alliancer, muligheder og indflydelse. Bejing og Bruxelles kan blive nye venner i klimakampen, som i fællesskab kan opnå mere, end hvis de hele tiden skal kæmpe med og mod USA på dette spørgsmål.

Der er 147 lande (af 197), som har ratificeret aftalen i FN-regi. Men et stort land som Rusland står stadig uden for og et andet stort land, Indien, kan måske blive fristet til at genoverveje sin position, hvis USA trækker sig. Omvendt kan en isolation af USA også være et mål for nogen, hvis sanktioner eller straf er mulige følger. Og selvom den føderale regering nægter at erkende at klimaet er i fare, og det kræver stærke og helhjertede aktioner fra deres side, mon så ikke stater som Californien (verdens sjette største økonomi) alligevel fortsætter den grønne linje? Med en forståelse for miljøet og klodens begrænsninger og reaktioner bliver udfordringerne til muligheder. Uden forståelse kan man blive ladt tilbage, isoleret og overhalet.´

Omvendt vil der være konsekvenser af en manglende amerikansk finansiering til klimainitiativer hjemme som i udviklingslande. Vi når ikke mål med at gennemføre den grønne omstilling uden forskning og teknologiske fremskridt. EU’s finansiering til klimaprojekter går blandt andet gennem Horizon 2020, som netop er blevet evalueret efter 3 års virke. Fokus er på ”impact” af programmet og på synlige resultater. Forskningsprogrammet bidrager til at skabe en grønnere verden gennem finansiering af udvikling og innovation, som er med til at gøre luften renere, energikilder mindre miljøbelastende og affald mere genanvendeligt. En anden positiv effekt af klimaaftalen er jobskabelse. Greater Copenhagen fremskriver, at der potentielt er 95.000 grønne jobs heraf 52.000 nye i Danmark i 2035 som følge af investeringer i klimavenlig teknologi. Det er værd at omfavne.  EU har pligt til at gå foran i klimakampen. Det kræver politisk vilje, penge og engagement. Intet tyder på, at et tweet kan stoppe dette.

Birgitte Wederking

@birwed  (holdninger er personlige)

Redaktør