Chefens klumme: Oplevet i krisen – snart er det tid til refleksion og læring

Covid-19 har ændret måden, som mange af os arbejder på – også her i Bruxelles. Selvom vi arbejder hjemme, er aktiviteten stadig stor, og vi vil bruge krisen til noget positivt, hvor det bæredygtige, modstandsdygtige og digitale skal integreres endnu bedre for øget produktivitet, kreativitet og livsbalance.​

Vent...
Hele verden forholder sig til Covid-19 og konsekvenserne på alle niveauer og for alle mennesker. Vi sidder stadig på hjemmekontorerne, vi rejser ikke, og vi mødes ikke fysik med vores kontakter. Men online er produktiviteten stor. Vi ser lys forude og begynder at reflektere over, hvordan vi kan arbejde smartere, bedre og mere produktivt.

Vores medlemmer efterspørger mere virtuelt nyt fra Bruxelles. Og i et format som både er nærværende, personligt og nemt at tilgå. Så kan de nogle gange spare rejsen til Bruxelles – og vi til Danmark. Det fysiske møde har oplagt sine fordele og skal ikke erstattes, men en gang imellem kan den virtuelle kommunikation være en måde at mobilisere flere på en fleksibel måde. 

Vi vil gerne imødekomme dette ønske, så vores viden om mulighederne i de mange EU-programmer, Green Deal, genopretningsplanen, EU's budget m.v. kan spredes til flere og øge interessen for at bruge Bruxelles og samarbejde på tværs af EU. 

Hvad har vi lært

Mange arbejder på nye måder under andre former for samvær, samarbejde og kommunikation. Hvad er vi lykkedes med? Hvad virkede ikke? Hvad har vi lært, og hvad skal vi være forberedt på en anden gang? Disse og flere spørgsmål skal vi tænke over og bruge fremadrettet. 

Fra første dag har vi været klar med gode arbejdsredskaber og digitale platforme til brug på den digitale arbejdsplads og i det virtuelle møderum. Og alles kompetencer i brugen af dem er blevet stærkt forbedret over de seneste uger. Vi har opdaget nye tekniske løsninger, brugt hinanden på en ny måde og set distancearbejdets muligheder og begrænsninger.

Noget er altså gået over alt forventning - andet har der været udfordringer med. Ansættelsessamtaler til vores fem (!) barselsvikarer er alle kørt på Skype – med god disciplin og godt internet er det effektivt. Så snart har vi både babyer i de små hjem og nye ansigter på kontoret. 

Samtidigt er vi blevet bekræftet i merværdien ved fysiske møder og det, der sker omkring møderne. Vi mangler og savner de vigtige kollegiale snakke ved kaffemaskinen og ikke mindst energien, synergien og sparringen, som kommer ved at tage på arbejde og løse opgaver i direkte kontakt til kolleger i det samme rum, hvor man kan mærke hinanden.

Hvordan skal vi bruge det positivt

Efter krisen vil vi gå tilbage til en delvis ny virkelighed, hvor vi har erfaringerne med fra disse mange uger med meget begrænset fysisk kontakt til andre mennesker. Vi kommer ikke tilbage til en hverdag, hvor alt er som før, da denne periode ikke bare har været en overgang men noget, som vi altid vil huske. 

Vi planlægger at tage en snak med vores medlemskreds om at se muligheder i erfaringerne, og hvad det betyder for interaktion og ydelser i fremtiden. Jeg tror på at bruge krisen til noget positivt, hvor det bæredygtige, modstandsdygtige og digitale skal integreres endnu bedre for øget produktivitet, kreativitet og livsbalance. 

Birgitte Wederking
Direktør 
@birwed (Holdninger er personlige)

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor