Chefens klumme: Sikkerhed og frihed

​Februar 2015

​Terrortrusselniveauet er hævet i Belgien. I min hjemby Bruxelles går soldater i uniform og med maskingevær vagt foran udvalgte bygninger og institutioner. Der er politi alle vegne, sirenerne lyder og min søns skole har sendt retningslinjer ud om øget kontrol for adgang til skolen, for at yde bedre beskyttelse af skolens mange tusinde europæiske skolebørn. Alle prisværdige tiltag for befolkningens sikkerhed.

​Terrortruslen er pludselig rykket meget tæt på. Frihedsrettighederne diskuteres og øgede sikkerheds-foranstaltninger iværksættes over alt. Det sætter mange tanker i gang som borger og forældre.

 

Det vil givetvis også betyde et øget fokus på sikkerhedsforskning og implementering af løsninger, som kan beskytte vores samfund, borgerne og økonomien. Samfundssikkerhed er allerede en udfordring, som adresseres i Horizon 2020 for at fremme forskning og innovationsaktiviteter på området. Samtidig er forventede økonomiske konsekvenser af løsninger og hensyntagen til borgernes adfærd et gennemgående krav og tema til projekter for at få finansiering fra programmet.

 

Diskussion om balance mellem staternes sikkerhed, borgerbeskyttelse og overvågning af befolkningerne samt tilhørende etiske overvejelser synes at blive en stadig mere relevant diskussion. De giver muligheder for en anden del af de forskermiljøer, som vi repræsenterer. Måske det også kan ses på budget-allokeringer, når noget af Horizon-budgettet med stor sandsynlighed vil blive anvendt gennem European Fund for Strategic Investment - også kendt som Juncker-planen.

 

Nye muligheder, som har en pris på flere niveauer. Løsninger som kræver en meget inkluderende tilgang på tværs af grænser. Vi undgår ikke at forholde os til det som privatpersoner og som forskningsinstitutioner.

 

Birgitte Wederking

Redaktør