Chefens klumme: Vil Europa-Parlamentet redde forskningen?

​Stats- og regeringschefer i EU er blevet enige om et EU-budget og en genopretningsfond på til sammen 13.580 milliarder kroner. Hvordan hænger det sammen og hvad sker der i efteråret?

Vent...
EU’s ledere nåede efter lange forhandlinger endeligt til enighed den 21. juli 2020 om et samlet EU-budget på hele 1.824,3 mia. euro (ca. 13,58 billioner kr.). En del er det syvårige budget (MFF’en) på 1.074,3 mia. euro og i tillæg hele 70 % oven i til Next Generation EU (NGEU) på 750 mia. euro. NGEU er nyt og skal bruges til grøn og digital genopretning efter covid-19 pandemien. Pengene i NGEU udbetales i 2021-24 dels som lån, dels som gavebistand og lidt til medfinansiering af EU-programmer. Der er mest til de hårdest ramte lande – særligt Spanien og Italien, og der er bestemte kriterier for udbetaling og såkaldt ”landespecifik anvendelse”, som synes at hentyde til, at Ungarn og Polen skal overholde retsstatsprincippet om demokrati og respekt for menneskerettigheder for at få del i midlerne.  

For at finansiere udgifterne til NGEU skal EU for første gang ud og låne på kapitalmarkederne. Pengene skal tilbagebetales af EU, hvorfor der i Rådet er enighed om en ny direkte finansieringskilde, som er baseret på blandt andet en plastafgift. Andre finansieringskilder er de eksisterende - det vil sige mest fra en procentdel af landenes respektive bruttonationalindkomst og noget fra told, sukkerafgifter og en momsindtægt. Det langsigtede budget indeholder udgiftsposter til at støtte forskning, innovation, uddannelse og digitalisering. Desuden til samhørighed, landbrug, klima samt til migration, sikkerhed, forsvar og eksterne relationer. 

Gennem programmet Horizon Europe støtter EU tværeuropæisk forskning og innovation med konkurrenceudsatte midler, som universiteter, hospitaler, offentlige myndigheder og virksomheder kan søge. Rådskonklusionerne fra topmødet lægger op til bredere anvendelse i hele Europa (og ikke bare hos de rigeste) og indikerer, at partnerskaber skal tage hensyn til dette. Desuden har konklusionerne bevågenhed på SMV’ers muligheder og synergier med strukturfonde for at ”dele excellence”. Det bliver interessant at følge implementeringen! Der er afsat 80,9 mia. euro til Horizon Europe for perioden 2021-27 i 2018-priser inklusive 5 mia. fra NGEU. Det er mindre end det hidtidige oplæg og mere på niveau med det nuværende budget for Horizon 2020. At forskningen ikke opprioriteres i en tid med sundhedskrise og klimaforandringer kan undre.

Men det kan Europa-Parlamentet gøre noget ved. De skal godkende MFF-aftalen og vil højst sandsynligt gå efter nogle indrømmelser. De har vedtaget en resolution, hvor de går efter justeringer inden for rammen. De beklager i teksten, at de nationale interesser går for ud for fælles løsninger, og det kan betyde mere til programmer inden for forskning, grøn omstilling, sundhed og digitalisering. Efteråret byder på den endelige vedtagelse inden budgettet gælder fra 2021. Den økonomiske aftale skal altså først godkendes eller forkastes af Europa-Parlamentet og tilbage i en revideret form til Rådet, hvor den skal godkendes endeligt med enstemmighed.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor