Chefens klumme: EU og cykling

​​Der er mange årsager til at cykle noget mere.

​​Der er mange årsager til at cykle noget mere. Det er godt for konditionen, livskvaliteten, miljøet, mobiliteten, og en stabil cykelkultur bidrager til innovative løsninger og ydelser. Men ikke alle by- eller landområder er lige cykelvenlige af geografiske, historiske eller adfærdsmæssige årsager.

Jeg kan rigtig god lide at cykle, og min cykel er mit hovedtransportmiddel i Bruxelles, som er en af de byer i Europa, hvor man kan bruge mest tid på at vente i bilkøer, finde parkering og bidrage til luftforurening. Bruxelles er jo ikke verdens mest cykelvenlige by og her regner en del, så hjelme, overtrækstøj og cykelveste er en del af cyklisternes udstyr. Men infrastrukturen for cyklister i Belgien er meget bedre, end den har været. Cykelstier anlægges, cykelruter optegnes og cykelforretninger blomstrer. Samtidig gøres forsøg med at forbyde biler i nogle gader i den indre by og den offentlige transport og dele-cykel og -bilordninger bliver bedre og mere udbredte. ifølge European Cycling Federation udgjorde cykling 35 % af trafikken i København i 2010 med et mål om 50 % i 2015 (43 % stigning). I Bruxelles udgjorde cykler 3,5% i 2013 (op fra 1,2 % i 2003) med et mål om 10% i 2015, som er en 186 % stigning. Andre europæiske byer har endnu større vækstmål – storbyerne Paris ønsker at lade cyklernes andel af trafikken stige med 650 % - godt nok fra et lavt udgangspunkt på 2 % i 2013 til 15 % fra 2020 og Rom vil gå fra 0,6 % i 2012 til 4% i 2019 svarende til en 267 % stigning. Så ambitionerne er der ikke noget galt med.
Bruxelles er en by med mange højdeforskelle og lange strækninger fra hjem til arbejde, så e-cyklen har vundet stor popularitet. Efterspørgslen har fremmet innovationen, hvor det miljøvenlige efterhånden er godt forenet med det stillige og tendy.
Det luxembourgske formandskab for EU’s ministerråd har bæredygtig transport og urban mobilitet på dagsordenen og formandskabet afholder et uformelt transport-ministerrådsmøde om cykling den 7. oktober i Luxembourg. Europa-Parlamentets Transport og Turisme komite har på deres møde den 14. juli 2015 diskuteret at få en egentlig European Roadmap for cykling inkluderet i Kommissionens arbejdsprogram for 2016.
Prioritering giver politisk bevågenhed og forhåbentlig flere penge til innovations- og demonstrationsprojekter samt generel erfaringsudveksling, hvor offentlige myndigheder, universiteter, organisationer og virksomheder fra nær som fra fjern vil kunne se muligheder og være med til at skabe flere jobs i cykel-økonomien. Cykling kan få os langt omkring og vi danskere har meget at bidrage emd til den dagsorden! 

Birgitte Wederking
Director

Redaktør