CopenVirk er kommet op i gear

​Første halvår af 2017 hjalp CopenVirk virksomheder i Region Hovedstaden med at trække 25,6 millioner kr fra EU-programmer. 

​CopenVirk i tæt samarbejde med erhvervsfremmeaktører

EU-hjemtaget er resultatet af et tæt samarbejde med Væksthuset, de lokale erhvervsfremmefolk og andre erhvervsfremmeaktører, der har hjulpet med at finde et stigende antal EU-parate virksomhedsprojekter. Siden opstarten af CopenVirk den 1. juli 2015 har CopenVirk hjulpet virksomheder i regionen med at hente 60 millioner kr. i EU-støtte. Hjemtaget pr. halvår har været stigende siden starten, og seneste halvårsresultat viser, at initiativet nu er fuldt integreret i erhvervsfremmesystemet i Region Hovedstaden. På trods af diskussioner om antallet af erhvervsfremmeaktører i regionen, er CopenVirk blevet modtaget med stor samarbejdsvillighed. Det er lykkedes at skabe en velfungerende fødekæde af virksomhedsprojekter med gode chancer for at opnå EU-støtte.

Det handler ikke kun om millioner

Antallet af millioner, som CopenVirk kan hjælpe virksomheder med at trække hjem, er et vigtigt parameter for initiativets succes, men det er også vigtigt at komme ud til virksomheder i alle regionens kommuner. EU-støtten går til meget innovative produktudviklingsprojekter, som accelererer virksomhedernes udvikling, så de øger deres eksport og skaber flere arbejdspladser. Det er ikke lige nemt i alle kommuner at finde virksomheder, det er relevant for, men de findes i alle kommuner. CopenVirk holder derfor en række fyraftensarrangementer uden for København, hvor mulighederne for EU-støtte synliggøres for virksomheder, som ikke er vant til at søge offentlige tilskud. Der blev holdt et velbesøgt arrangement den 9. marts 2017 i Brøndby, og den 31. august 2017 er Helsingør Søfartsmuseum vært. Flere andre arrangementer er under planlægning. Virksomheder fra 13 kommuner har indtil videre opnået EU-støtte gennem CopenVirk.

Nyt servicetilbud fra CopenVirk

Der var allerede en del virksomheder i Region Hovedstaden, som var succesfulde med at hente millioner i EU, før CopenVirk startede op. Det er derfor vigtigt for at gøre en reel forskel, at CopenVirk rammer virksomheder, som ikke kunne have gjort det selv. CopenVirk afholder skrivekurser målrettet de mest interessante EU-programmer for virksomheder, så iværksættere, der ikke har råd til at betale en privat konsulent for at skrive ansøgningen, får en bedre chance for at opnå EU-støtte. Der er klare beviser for, at succesraten for genansøgninger er meget højere end førstegangsansøgere, men en del virksomheder uden erfaring med EU-støtte giver op, hvis ikke det lykkes i første omgang. For at hjælpe den slags virksomheder over målstregen, tilbyder CopenVirk fremover et gratis review fra en privat konsulent før genansøgning for virksomheder, som CopenVirk hjalp i gang med den første ansøgning.Redaktør