CopenVirk-projekt dansk topscorer i SMV-instrumentet

Virksomheden Genomic Expression har med hjælp fra CopenVirk opnået over 27 mio. kr. i støtte fra EU til at validere en ny teknologi til diagnose og behandling af blærekræft. Det er det største beløb EU’s SMV-instrument nogensinde har givet til en dansk virksomhed.


​6 milliarder i årlig besparelse

27 mio. kr. er mange penge at kaste efter en enkeltvirksomhed, men det kan meget hurtigt tjenes hjem i form af besparelser i det europæiske sundhedsvæsen. Blærekræft er nemlig den dyreste form for kræft at diagnosticere og behandle. På grund af kostbare diagnostiske procedurer, og fordi kræften kommer tilbage hos op til 70% af de behandlede patienter kommer udgifterne op på 12 milliarder kr. årligt. Den nye teknologi, som Genomic Expression validerer og videreudvikler, kan potentielt halvere denne omkostning. Samtidig er teknologien meget mere skånsom over for patienterne, fordi den erstatter den konventionelle kikkertundersøgelse af blæren (cystoskopi) med en urintest. 

”Dette er et helt fantastisk projekt, som leverer på vores mission omkring at redde liv og øge livskvaliteten for patienterne samtidig med, at vi reducerer omkostningerne til behandlingen. De første penge er gået ind på bankkontoen, så nu er vi gået i arbejdstøjet”, siger Gitte Pedersen, Direktør for Genomic Expression

“Flydende” biopsi-platform

Den DNA-baserede test og et særligt filtreringsapparat til indsamling af celler fra urin er oprindeligt udviklet af forskere ved Kræftens Bekæmpelse og Herlev Hospital. Kombinationen af ​​DNA-markører og filtreringsapparatet har i et prospektivt klinisk studie vist sig at være fuldt på højde med ​​cystoskopi til diagnose af kræft i blæren. Ingen anden teknologi har opnået dette. 

Genomic Expression har udviklet OneRNA™-teknologien, der muliggør valg af behandling på baggrund af sekventering af cancerens RNA.  Denne teknologi kan anvendes som en “flydende” biopsiplatform ved at kombinere testen med filtreringsapparatet til af kræftceller i urinen. Derved kan man hurtigt og effektivt identificere kræften, vælge behandling, samt måle respons på behandlingen over tid og hurtigere finde de patienter, som ikke responderer. 

CopenVirk skubber projektet over målstregen

Selvom Genomic Expression har stor erfaring med støtte fra både danske og internationale fonde, mener virksomheden ikke de ville have klaret sig i den hårde konkurrence om midlerne uden hjælp fra CopenVirk. Forløbet med Copenhagen EU Office indebar blandt andet en skærpelse af projektbeskrivelsen og en ansøgning om danske midler fra EUopSTART til ansøgningsskrivningen.

“Vi fik hjælp fra både EUopSTART og Copenhagen EU Office til at udvikle den endelige ansøgning. Uden denne hjælp tror jeg ikke, vi var kommet i hus. Vi fik midler til at indgå et samarbejde med konsulentfirmaet Innovayt som hjalp os med at skrive en 60 siders ansøgning”, fortæller Gitte Pedersen.

Se mere om CopenVirk her.

Se mere om projektet her og om Genomic Expression her


Redaktør