CopenVirk sætter fart på forretningsudviklingen

​12 uger efter første kontakt med CopenVirk fik virksomheden Cliin godkendt deres første EU-projekt. CopenVirk hjalp derefter med at søge endnu flere midler hjem. Samlet set skærer det op til 18 måneder af virksomhedens produktudvikling.

Store besparelser på brændstof

Et stort containerskib bruger op imod 100.000 tons brændstof om dagen, så en brændstofbesparelse på få procent kan give kæmpe gevinster for både rederiernes økonomi og klimaet. Virksomheden Cliin i Søborg har fået over 10 mio. kr. i EU-midler til at færdigudvikle og demonstrere et nyskabende system til rengøring af skibes skrog. På deres lange sejlruter rundt på verdenshavene sætter der sig en masse alger og smådyr på containerskibenes skrog, og nuværende rensemetoder er både dyre og ufleksible. Cliins nye innovative system kan rense skroget under vandet løbende, mens skibet sejler. Det giver mulighed for at hele tiden at holde skroget rent, hvilket kan spare skibsredere og operatører mange millioner dollars om året.

”Det er jo sindssygt mange penge for en opstartsvirksomhed med syv ansatte at få 10 millioner kroner. Det tror jeg de fleste drømmer om. Det giver en kæmpe ro i maven at få de penge hjem. Det betyder rigtig meget. ” Thomas Jørgensen, Direktør for Cliin

Rensning til søs


Eksisterende rensningsmetoder kræver, at skibet ligger stille eller i allerværste tilfælde skal skibet i dok. Venter man for længe med at rense skibet, kan det være svært at få skidtet af uden at beskadige malingen, og uden den sætter nyt skidt sig endnu hurtigere fast. Cliin har derimod udviklet en robot, til at rense skibene med passende intervaller.   

Udover brændstofbesparelsen, der nedsætter skibenes CO2-udledning kraftigt, modvirker en løbende rensning også spredning af invasive arter mellem verdenshavene. Miljøkravene til skibsfarten skærpes løbende, hvad angår CO2, indførsel af invasive arter og algeafvisende kemikalier i malingen, så det nye system løser et stigende problem for rederierne.  

CopenVirk sætter fart på

”Det var alfa-omega, at jeg fik kontakt med Copenhagen EU Office. Hvis jeg ikke havde snakket med dem, havde vi nok ikke været i gang i dag, i hvert fald ikke lige så hurtigt. Det giver os mulighed for at ansætte 5-8 folk. Det er ekstra kapacitet, der accelererer udviklingen ret signifikant. ” Thomas Jørgensen, Direktør for Cliin

Der er andre virksomheder, der arbejder med nye rensningsmetoder til skibsskrog, men med EU-støtten har Cliin en rigtig god chance for at komme først med det nye koncept og etablere sig på markedet, før andre begynder at udvikle lignende rensningsmetoder. Systemet, som demonstreres i EU-projektet, vil være relevant for 60.000 skibe på verdensplan, og virksomheden forventer at omsætte for over 100 mio. kr. indenfor en kort årrække. 


Redaktør