Coronavirus: Hvad gør EU?

Covid-19 har spredt sig over hele Europa, og EU’s institutioner har præsenteret en række indsatser for at finde fælles løsninger. Danske forskere har modtaget støtte fra EU til at udvikle en vaccine og et apparat til hurtig diagnosticering. 

Vent...

​Udviklingen af vaccinen er et samarbejde mellem lektor Morten Agertoug Nielsen, lektor Adam Sander og professor Ali Salanti fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi, firmaerne AdaptVac og ExpreS2ion samt forskere fra tre udenlandske universiteter.

”Vi er allerede godt i gang med at designe vaccinen, men det er meget dyrt at skalere en produktion op og sørge for, at vaccinen er klar til at kunne blive brugt på mennesker. Og det ville ikke have været muligt at gøre uden den her bevilling fra EU,” siger lektor Morten Agertoug i en pressemeddelelse fra KU.

Verden over arbejder forskere på hurtigst muligt at få en vaccine klar, men det er endnu uvist, hvornår en vaccine mod Covid-19 vil kunne tages i brug. Forskerne fra KU håber på, at de inden for 12 måneder vil kunne udføre kliniske forsøg med vaccinen. 

Hurtigere test på vej

Indtil en vaccine mod Covid-19 er klar, er der imidlertid andet man kan gøre for at mindske smitten. På DTU er et hold af forskere i gang med at udvikle forskellige apparater, der skal udføre test på kort tid, så man hurtigere og lettere kan vide, hvem der er smittet. 

Det sker gennem EU-projektet CoronaDX, som er et partnerskab mellem DTU, Statens Serum Institut, samt seks udenlandske partnere. CoronaDX har fået cirka 22 millioner kroner i støtte fra EU. De første to apparater ventes at være klar til oktober, hvor anden bølge af den smitsomme virus forventes at ramme.

Lynfinasiering af coronaprojekter

I alt har Horizon 2020 hastefinansieret 17 forskningsprojekter med fokus på Covid-19. 

Derudover er der blevet afsat flere ressourcer til projekter, der forholder sig til de problemstillinger, virussen har ført med sig.  IMI, som er et offentlig-privat partnerskab under Horizon 2020, har afsat støtte til forskningsprojekter, som arbejder med at udvikle behandling og diagnosemetoder til at håndtere coronavirussen. Fristen for ansøgning var 31. marts 2020. 

EIC Accelerator har inviteret små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at søge om støtte til teknologier og innovative produkter, der kan hjælpe med at håndtere den sundhedskrise, EU lige nu står i. 

Samtidig er en række ansøgningsfrister for Horizon 2020-projekter, der ikke er relateret til Covid-19, blevet udskudt. I Europa-Kommissionens Funding and Tenders-portal kan man se en oversigt over de udskudte ansøgningsfrister: 

Fælles politiske initiativer 

Støtte til forskning og innovation er selvfølgelig kun nogle af de initiativer, der kommer fra EU som svar på krisen. EU har bl.a. også iværksat rescEU et fælles program for indkøb af medicinsk udstyr såsom respiratorer, hygiejnemasker og testudstyr, som har manglet i flere medlemslande. Der oprettes et strategisk beredskabslager, hvorfra udstyret vil blive fordelt til de lande, der har behov for forsyninger. 

På sundhedsområdet har Europa-Kommissionen desuden lanceret et EU-rådgivningspanel med syv eksperter til koordinering af indsatser mod COVID-19, som den danske professor Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut er blevet udvalgt til at være med i.

Samtidig forsøger Europa-Kommissionen lige nu at samle input til løsninger inden for kunstig intelligens og robotteknologi, som allerede nu kan tages i brug som svar på COVID-19 krisen. Hensigten er, at viden og løsninger kan gøres tilgængelige for borgere og politikere i alle medlemslande. Man kan bidrage med information om sit arbejde online på denne side.

Over hele Europa lider økonomien under de tiltag, der skal forhindre virussen i at sprede sig. Derfor har Den Europæiske Centralbank (ECB) meldt ud, at den vil opkøbe europæiske statsobligationer for 750 milliarder euro. Det skal særligt komme den hårdt ramte italienske økonomi til gavn.  

Disse er blot en række af de tiltag, EU’s institutioner har lanceret. Eksempelvis bidrager EU også til at koordinere og finansiere hjemtransport af europæiske borgere, så de kan komme sikkert hjem fra udlandet. Europa-Kommissionen har foreslået at hæve finansieringen af indsatsen til 75 millioner euro. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor