Det digitale EU-formandskab

​1. juli 2017 overgik formandskabet for Rådet for den Europæiske Union til Estland. Hovedprioriteten for deres formandskab vil være det digitale område.

​Logoet for det estiske formandskab symboliserer balance. (Billede fra formandskabets introduktionsvideo: https://youtu.be/H2qGxw7EVGg).

​Et formandskab har formelt set til opgave at planlægge og lede samlinger og møder i Rådet og dets forberedende organer samt repræsentere Rådet over for de øvrige EU-institutioner.  Estland overtager EU-formandskabet efter Malta, og er således blevet rykket en plads frem i formandskabsrækken, som følge af briternes udtræden.

Det er første gang, Estland har formandskabet. Ikke desto mindre har esterne et ambitiøst mål om at gøre Europa stærkere og mere forenet. Formandskabets motto er ”sammenhold gennem balance”.

Estlands prioriteter
Esterne lægger stor vægt på at gennemføre flere digitale løsninger, og de har allerede introduceret et digitalt initiativ, som skal revidere arbejdsprocesserne i Rådet, så de bliver mere digitale og effektive.

Både de digitale prioriteter og formanskabets andre prioriteter bygger på Romerklæringen, der blev vedtaget af det Europæiske Råd i foråret 2017 i forbindelse med fejringen af 60-års jubilæet for det europæiske samarbejde. Erklæringen fremsætter overordnede retningslinjer for Unionens arbejde det kommende årti. Det estiske formandskab har udvalgt fire hovedprioriteter inden for velstand, sikkerhed, digitalisering og bæredygtighed.

Ny figur, EE.jpg

De estiske prioriteter mødte opbakning fra Kommissionsformanden under åbningsceremonien i Tallinn. Jean-Claude Juncker udtalte, at formandskabets program vil bidrage til at videreføre et positivt momentum og en mere velstående og sikker fremtid for alle europæere.  

Prioriteter på forskningsområdet
Inden for forskning vil hovedemnet være midtvejsevalueringen af Horizon 2020, herunder også evalueringerne af European Institute of Innovation & Technology (EIT) og Euratom. Evalueringerne vil blive diskuteret som led i forberedelserne af forslaget til EU’s næste flerårige finansielle ramme (MMF) og det kommende forskningsrammeprogram (FP9).

Estland har derudover to prioriteter, der vil blive hovedpunkter på dagsordenen for et uformelt møde mellem de europæiske forskningsministre i Tallinn den 25. juli 2017. Formandskabet ønsker at diskutere effekten og den samfundsmæssige værdi af europæisk forskning. Målet er at sikre grundlaget for fremtidige investeringer samt skabe et mere sammenhængende forskningsrammeprogram og forenkle partnerskabskravene i bl.a. Horizon 2020. 
Forhandlinger om Brexit
EU går en afgørende tid i møde, når briternes udtræden af Unionen skal forhandles. Formandskabet ønsker at bevare et godt forhold til Storbritannien, da de deler europæiske værdier og er en vigtig allieret.  Samtidig understreger man vigtigheden af, at Unionen tilpasser sig et scenarie med 27 medlemsstater så hurtigt som muligt. Formandskabet har dog ingen formel rolle i Brexit-forhandlingerne, idet retningslinjerne er fastlagt af det Europæiske Råd, mens mere konkrete forhandlinger varetages af Kommissionen. 


Redaktør