DG RTD præsenterer FP7 ex-post evaluering for creoDK-partnere

​Den 18. marts 2016 afholdt creoDK et frokostmøde om FP7 ex-post evalueringen og evalueringens relation til aktuelle og fremtidige EU-forskningspolitiske forhold.

Frokostmødet bestod af oplæg ved Christian Walther Bruun, nationalekspert i Europa-Kommissionens DG Research and Innovation og ved Katrine Nissen, kontorchef i Forsknings- og Innovationsstyrelsen for Europapolitisk kontor.
 
Oplæggende gennemgik den aktuelle politiske kontekst for FP7 ex-post evalueringen, statistik vedrørende FP7, lessons learned, Kommissionens respons på en række anbefalinger, Danmarks udbytte af og erfaringer med FP7 samt Forsknings- og Innovationsstyrelsens planer i forhold til den forestående midtvejsevaluering af Horizon 2020.

FP7 ex-post evalueringen
For hvert rammeprogram for forskning og innovation er Kommissionen forpligtet til at foretage en ex-post evaluering, som skal offentliggøres to år efter, programmet er sluttet. 

Evalueringen foretages af en high-level ekspertgruppe, som Kommissionen udpeger. I FP7 ex-post evalueringen har ekspertgruppen set på rationale, implementering af resultater forbundet med FP7. Gruppen afleverede sin rapport til Kommissionen i november 2015. 

Rapporten indeholder fem anbefalinger til fremtidige EU-forskningspolitiske forhold. De fem anbefalinger lyder at:
  • ​Fokusere investeringer i forskning og innovation på store udfordringer
  • Strømline forsknings- og innovationsinstrumenter og dagsordner i Europa
  • Integrere nøgleelementer i forhold til forskningsfinansiering mere effektivt
  • Bringe videnskab tættere på borgerne
  • Etablere en strategisk tilgang til monitorering og evaluering
På mødet den 18. marts blev Kommissionens respons til anbefalingerne​ ligeledes præsenteret.

Redaktør