DTU og GCPHEU inviterede til Green Deal-stævnemøde

​Det er ikke længere kun i datingens verden, at der er mulighed for at finde et godt match online. Da DTU og Greater Copenhagen EU Office inviterede til online matchmaking-event, kunne østdanske kommuner, regioner og universiteter nemlig finde partnere til en Green Deal-ansøgning.

Vent...
På et webinar i juni måned holdt Greater Copenhagen EU Office og DTU oplæg om ti udvalgte projektindkaldelser i Horizon 2020, der skal understøtte implementering af Europas Green Deal, og de muligheder, der er mest relevante for østdanske kommuner, regioner og universiteter. Her kunne deltagerne få overblik over processen og indkaldelsen samt stille spørgsmål til de grønne projektmuligheder.

Den 16. september rykkede muligheden for en ansøgning så endnu tættere på ved et online matchmaking-event, hvor der var mulighed for at præsentere og diskutere konkrete projektmuligheder og finde samarbejdspartnere. Konsulent ved GCPHEU Lars Rachlitz og Barbara Spanó fra DTU gav introduktion til eventet og ridsede rammer og tidsfrister op. Derefter fordelte deltagerne sig i mindre sessioner for at tale om potentielle samarbejder inden for de emner, der er relevante for de respektive kommuner, regioner og universiteter. 

Covid-19 ændrer vilkårene for netværksarrangementer

For at imødekomme de specielle vilkår, som corona-situationen stiller, var håndtrykket skiftet ud med et vink over webcam, og det fysiske mødelokale skiftet ud med et virtuelt et af slagsen. Eventet kunne ikke se sig helt fri af tekniske udfordringer, men Greater Copenhagen EU Office arbejder løbende på at lære af de udfordringer, der opstår, og forbedre de online tilbud.

En stor indkaldelse kræver en fælles forståelse

Budgettet for Green Deal-indkaldelsen lyder på næsten en milliard euro, som bliver uddelt til store projekter med mange partnere. Netop indkaldelsens størrelse kræver støtte til at finde gode samarbejdspartnere, mener Solange Mussatto, der leder en forskningsgruppe på DTU og blandt andet arbejder med bæredygtighed, bioøkonomi og cirkulær økonomi.
”Green Deal-indkaldelsen er så omfattende, og derfor er det vigtigt med hjælp fra aktører som DTU og Greater Copenhagen EU Office, der kan præsentere og kvalificere indkaldelsen og dissekere stoffet, så vi kan finde ligheder og muligheder med potentielle samarbejdspartnere. Det er en indkaldelse, der kræver megen viden og kommunikation,” fortæller forskeren.

Mange muligheder i Green Deal-indkaldelsen

67 personer fra forskellige østdanske kommuner, universiteter og de to regioner havde tilmeldt sig eventet. En af dem, der deltog, er Sara Guizani. Hun er projektmedarbejder i Køge Kommune i Grøn omstilling – en afdeling der blandt arbejder med CO2-reduktion og bæredygtig omstilling generelt.

”Vi er ikke en storby, men vi synes, at vi har meget at byde på i vores kommune, hvor der både er by- og landområder,” fortæller Sara Guizani og uddyber: ”Køge Kommune vil derfor rigtigt gerne være med i større projekter, der kan komme borgere og medarbejdere til gode, men som kommune kan vi ikke gøre det alene, så derfor er netværksarbejdet meget værdifuldt.”

”DTU og Greater Copenhagen EU Office var gode til at facilitere netværket og skabe grundlag for en fælles samtale og bringe relevante emner på banen. Når man taler med personer, man ikke har mødt før, er det rigtig godt at have arrangører, der ved noget om de forskellige deltagere, og hvor det vil være relevant at koble dem,” afslutter Sara, der i den kommende tid vil følge op på idéer og muligheder, der opstod til eventet.

”Nu begynder arbejdet”

Indkaldelserne til Green Deal blev offentliggjort d. 23. september, og fristen for ansøgninger ligger i januar 2021.

”Jeg deltog i arrangementet i håbet om at finde partnere til de projekter, vi arbejder på. Efterfølgende er jeg blevet tilsendt kontaktoplysninger på de personer, som jeg havde en god diskussion med,” fortæller Solange Mussatto fra DTU. I forskningsgruppen arbejder de på række projekter, der er i forskellige stadier. Flere af dem beskæftiger sig med at prøve at opskalere den teknologi, de udvikler.
Mussatto havde på forhånd udpeget tre sessioner, der kunne være relevante at deltage i ud fra hendes forskningsprojekter og -interesser: ”Nu kontakter jeg mine nye kontakter direkte, og forhåbentlig begynder et samarbejde med om at lave et forslag til en ansøgning. Det er nu, at arbejdet begynder.”


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor