Danske forskere kan få hjælp fra nye europæiske innovationscentre

​Tre innovationscentre i Brasilien, USA og Kina skal understøtte europæiske forsknings- og innovationsaktører og bidrage med lokale indsigter.

​Promovering af europæisk forskning

Kommissionen er i øjeblikket ved at etablere European Innovation Centers i Kina, Brasilien og USA. Innovationscentrene er Horizon 2020-projekter, og de er en del af en ambition om at promovere EU som et fyrtårn indenfor forskning og innovation. De europæiske innovationscentre giver stordriftsfordele fx ved at udgøre fælles indgange til de lokale myndigheder og samarbejdspartnere.

Alsidige serviceydelser

Innovationscentrene tilbyder forskellige typer ydelser. De skal bl.a. indhente information, udarbejde analyser og monitorere trends, afholde workshops og træningsaktiviteter samt udføre markedsførende aktiviteter i de udvalgte lande med henblik på at facilitere forskningssamarbejder. Der vil også være mulighed for, at forskere kan leje kontorplads hos centrene. Billedet nedenfor giver en oversigt over ydelserne:

update lea.jpg

Selvkørende på sigt

Innovationscentrene er pt i en opstartsperiode med etablering af serviceydelserne og gennemførelse af en behovsanalyse. Endvidere beskæftiger de sig med at skabe bevidsthed om og udbrede kendskabet til deres eksistens. På længere sigt vil Kommissionen forvente, at centrene skal være bæredygtige. Det betyder, at de i sidste ende ikke vil få finansiering fra EU. Derfor vil centrene gradvist tilbyde ydelser og tjenester på ”en til en”-basis, hvor hver kunde (fx et universitet) betaler for sine særlige ydelser, da disse ikke vil være i EU’s fælles interesse som helhed.


Redaktør