Chefens klumme: De store pakkers tid

Vent...

Europa-Kommission kom i maj med sit forslag til EU's langtidsbudget 2021-27 for EU27 – også kaldet MFF. I forlængelse her af har Kommissionen lanceret en mængde forslag til nye programmer post-2020. Det er de programmer, som implementerer EU's politikområder. Det drejer sig om store programmer som Horizon Europe - efterfølgeren til Horizon 2020 - og forslag til hele samhørighedspolitikken også kendt som fond for regionaludvikling, socialfonden og interregionalt samarbejde gennem Interreg-programmet. Hertil kommer en række andre programmer, som også er vigtige for vores ejerkreds, såsom forslagene til et nyt Digital Europe program, transportprogrammet CEF, uddannelsesprogrammet Erasmus+ og en ny Forsvarsfond.

Hermed har Kommissionen sat gang i debat og forhandlinger om både økonomi som politiske prioriteter. Og der skal nok blive trukket i flere retninger fra de forskellige europæiske lande. Vi følger naturligvis processen og bringer vores bagland i spil, når det gælder. Det bulgarske formandskab er netop afløst af Østrig. Et formandskab som vil have megen fokus på MFF og Horizon Europe. De får ret travlt, hvis tidsplanen skal holdes. Man vil gerne nå til en fælles forståelse og helst kompromis mellem medlemsstater og Europa-Parlament inden årets udgang. Det samtidig med at der geares op til valg til Europa-Parlamentet i maj 2019, ny Europa-Kommission og Brexit-forhandlinger.

Lige nu er det kommentarer til Kommissionens forslag, som er på bordet. I efteråret bliver det mere specifikt med blandt andet en strategisk dagsorden for første arbejdsprogram af Horizon Europe og definitionen af de første "Missions", som der er store forventninger til.

For at få de danske medlemmer af Europa-Parlamentets opmærksomhed på, hvordan de danske universiteter bruger EU-midler og ser på forslaget til det næste rammeprogram, arrangerede vi (Bruxelles-kontorerne) et møde med MEP'erne. Der blev lyttet, noteret og stillet spørgsmål, og der er noget at tage med, når de skal diskutere indenfor Parlamentets mure. I forlængelse her af forsøger vi også at komme ind i Folketingets forskningspolitiske synsfelt med et arrangement på Christiansborg sidst i september, hvor Europaudvalget og Erhvervsudvalget sammen med udvalget for Forskning og Innovation er inviteret til en snak om Horizon Europe.

Det er bare om at engagere sig i denne afgørende fase og udvælge sine hovedprioriteter med det formål at sætte aftryk på EU's kommende politikker så vi i fællesskab kan løse samfundsudfordringerne.

Birgitte Wederking
Direktør
@birwed (holdninger er personlige)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor