Delvis aftale indgået om Horizon Europe

​Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet har indgået en delvis politisk aftale om det kommende rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe.

Vent...

Under trilogforhandlingen d. 19. marts 2019 indgik EU-institutionerne en delvis politisk aftale om det, der betragtes som det mest ambitiøse forsknings- og innovationsprogram nogensinde.
Aftalens tre hovedområder er:

  • Ny missionsdreven forskningsdagsorden og etablering af European Innovation Council (EIC).
  • 3,3 % af budgettet skal få til "widening"-aktiviteter. Dvs. aktiviteter, som spreder deltagelsen ud på flere lande.
  • Rådet står stadig for implementeringen af Horizon Europe.

Missioner og EIC

Horizon Europe kommer stadig til at beskæftige sig med excellent forskning gennem European Research Council (ERC) og Marie Sklodowska-Curie. Der er dog også nye tiltag i Horizon Europe.

 

Parterne er bl.a. blevet enige om indførelsen af EIC, der skal støtte banebrydende innovation og dets indtræden på markedet, samt hjælpe små og mellemstore virksomheder med at realisere deres ideer. EIC kører allerede som et pilotprojekt.  

Et andet nyt aspekt, som der er stærk enighed om, er den missionsdrevne forskningsdagsorden. Dette indebærer, at den europæiske forskning skal svare på en prædefineret mission. Hvad missionerne konkret skal indebære, er endnu ikke offentliggjort.

Kompromisser i trilogforhandlingen

Under den 6. og sidste trilogforhandling har EU-institutionerne opnået kompromisser med hensyn til spørgsmålene om "widening" og dobbelthjemmel.

Parterne er enige om at bruge 3,3 % af budgettet for Horizon Europe på "widening"-aktiviteter. Dette vil sige, at en større del af budgettet skal gå til at udjævne deltagelsen i programmerne og inddrage aktører fra flere medlemsstater.

Til spørgsmålet om hjemmel har Europa-Parlamentet opgivet deres ret til medbestemmelse i implementeringen af rammeprogrammet, herunder udarbejdelsen af missioner og partnerskaber. Det er derfor kun Rådet som har kontrol med denne del. Til gengæld har parlamentet fået medindflydelse på de overordnede områder for missioner og partnerskaber, som nu er skrevet ind i forordningen. Dermed skal de også stemmes igennem i Parlamentet.

Kommende proces 

Den delvise aftale skal formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. Budgettet til Horizon Europe er ikke på plads endnu, da det fastlægges i andre forhandlinger om EU's langsigtede budget.  Parterne mangler også stadig at aftale, hvordan Horizon Europe skal spille sammen med andre fremtidige EU-programmer og politikker.

Kommissionen er begyndt på forberedelsen af rammeprogrammets implementering, så første udkast til arbejdsprogrammet kan stå klar ved lanceringen af programmet d. 1. januar 2021.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor