​​

En ny vision for europæiske universiteter

​Europa-Kommissionen har udgivet en ny strategi med store ambitioner for hele den europæiske universitetssektor inden for både uddannelse og forskning, så de kan udfylde en bærende rolle i fremtidens problemløsning. Men Kommissionen har brug for opbakning fra Rådet og medlemslandene for at realisere dem.  

Vent...

​Tirsdag den 18. januar 2022 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin nye strategi for europæiske universiteter. Strategien opsummerer mange af de initiativer og programmer, som allerede findes på uddannelses- og forskningsområdet såsom ERA, Erasmus+, Digital Europe og Horizon Europe. Men den præsenterer også en række nye instrumenter, som skal gøre det nemmere for universiteterne at samarbejde på tværs af grænser. Det skal skabe synergi mellem ressourcerne på området og derigennem styrke universiteternes rolle i relation til den digitale og grønne omstilling samt fremtidens arbejdsmarked. Kommissionen ønsker, at universiteterne i fremtiden skal udfylde en langt mere aktiv rolle i samfundet - både i forhold til at sikre velkvalificeret arbejdskraft og fremme europæiske værdier globalt.   

Fire mål for universiteterne i 2024

Om strategien siger næstformand i Kommissionen, Margaritis Schinas: "Fremragende og inkluderende europæiske universiteter er både en forudsætning og et grundlag for vores europæiske levevis. De understøtter åbne, demokratiske og retfærdige samfund samt vedvarende vækst, iværksætteri, integration og beskæftigelse."

De store ord om de højere læringsinstitutioners opgaver her, nu og i fremtiden skal realiseres med gennem fire primære mål i strategien, som EU vil fokusere på indtil midten af 2024:

  • At styrke de europæiske dimensioner ved de højere uddannelsesinstitutioner gennem bl.a. oprettelse af fælles europæiske universiteter, fælles anerkendelse af kompetencer, samt at styrke transnationalt forskningssamarbejde.
  • At støtte universiteterne som fyrtårne for europæiske værdier gennem fokus på relevante kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, diversitet og inklusion på læreanstalter, menneskerettigheder og akademisk frihed.
  • At styrke universiteternes rolle i den digitale og grønne omstilling, så EU kan realisere den grønne og digitale omstilling, hvis ambitiøse mål kun er mulige, hvis universiteterne bidrager til fremdriften.
  • At styrke universiteternes rolle som drivkraften bag EU's globale lederskab. Det skal ske ved at styrke de højere læreanstalter i associerede lande på linje med europæiske værdier, hvilket bl.a. skal øge Europas tiltrækningskraft som samarbejdspartner inden for uddannelse, forskning og innovation. ​

Vejen til europæiske universiteter

Kommissionen har yderligere opstillet fire flagskibsinitiativer, som skal understøtte opfyldelsen af målene. Da det er medlemslandene, som har den juridiske kompetence på uddannelsesområdet, kan opfyldelsen af strategien og målene for universiteterne kun realiseres, hvis medlemslandene bakker op om Kommissionens planer. Initiativerne er som følger:    

  • En videreudvikling af Erasmus+ European Universities-initiativ, som skal understøtte ambitiøse tværnationale alliancer af videregående uddannelsesinstitutioner samt skabe europæiske universitetscampusser. Målet er at udvide til 60 europæiske universiteter, som skal inkludere mere end 500 universiteter inden midten af 2024.  
  • En fælles europæisk universitetsgrad, som kan tages i flere medlemslande og anerkendes i hele EU for at understøtte europæisk mobilitet.  
  • En juridisk statut for alliancer af højere uddannelsesinstitutioner, som vil give dem mulighed for at træffe fælles strategiske beslutninger, samt muliggøre sammenføring af person- og forskningsdata.
  • Generelt brug af European Student Card-initiativet, som vil lette administrationen af Erasmus+, ved tilmelding til fag på andre universiteter, samt meritoverførsler mellem universiteterne. Studiekortet skal desuden sikre udvekslingen af personlige informationer om de studerende og digitalt identificere dem på tværs af EU. 

Henstilling til Rådet og medlemsstaterne

Europa-Kommissionen har en meget begrænset kompetence på uddannelsesområdet, hvilket også er grunden til at "European University Strategy" opfølges med en henstilling til Rådet under navnet "Building Bridges for Effective European Higher Education Cooperation". Her varmer Kommissionen op til en vurdering af de allerede eksisterende pilotprojekter med europæiske universitetsalliancer. Pilotprojekterne har nemlig undervejs vist problemer med administrative barrierer og finansieringsproblemer. Henstillingen kommer derfor for at opbygge medlemslandene støtte til at realisere Kommissionens mål om reelle europæiske universiteter og understøtte mobiliteten på tværs af landegrænserne. Strategien er på den måde et forarbejde til de fremtidige og, forhåbentlige mere, håndgribelige planer for sektoren. 

Hvis du ønsker at læse mere om den nye strategi kan du finde den her. Desuden kan henstillingen til Rådet og medlemsstaterne fra Kommissionen læses her.​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor