ERASMUS-udveksling er ikke kun for studerende

​ERASMUS+ støtter undervisnings- og efteruddannelsesophold for ansatte på universiteterne

9 millioner mennesker er taget til udlandet med støtte fra diverse ERASMUS-programmer gennem de 30 år, der er gået siden opstarten i 1987.

ERASMUS+ blev lanceret i 2014 som en fusion af syv tidligere programmer. ERASMUS+ støtter projekter inden for undervisning, uddannelse, ungdom og sport i Europa. Formålet er at bidrage til at virkeliggøre EU’s 2020-strategi for vækst, beskæftigelse, social lighed og inklusion. Programmet giver muligheder til en bred vifte af enkeltpersoner og organisationer.

Undervisnings- og efteruddannelsesophold
Ansatte ved universiteter har mulighed for at søge et Erasmus-stipendium til et ophold i et andet EU-programland. Der findes to typer ophold for universitetsansatte; undervisningsophold og efteruddannelsesophold.

Efteruddannelsesophold henvender sig til undervisere og andre ansatte på universiteterne og omfatter fx ophold i en offentlig eller privat virksomhed, ophold på en Erasmus-partnerinstitution eller ophold hos en NGO eller interesseorganisation. Stipendiet kan også benyttes til kurser som fx sprogkurser og seminarer, men det kan ikke bruges til konferencer.

Undervisere ved universiteterne kan endvidere søge om støtte til et undervisningsophold ved et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution. Undervisningsopholdet skal bestå af minimum 8 undervisningstimer om ugen.

Et efteruddannelses- eller undervisningsophold skal vare mellem 2 dage og 2 måneder for at være støtteberettiget. Der er ingen ansøgningsfrist, men man skal søge senest 1 måned inden, man skal afsted.

Om ERASMUS+
ERASMUS+ har et programbudget på 14,7 milliarder euro, og det løber frem til år 2020. Danmark har deltaget i ERASMUS-programmerne siden begyndelsen i 1987. Fra 2014 til 2020 vil ERASMUS+ midler støtte hele 75.000 danskere fra alle sektorer.

Kommissionen er pt i færd med at foretage en midtvejsevaluering af ERAMUS+. Evalueringen forventes at blive afsluttet i løbet af 2017. Desuden vil der blive foretaget en konsekvensanalyse af programmet efter dets afslutning i 2020.Redaktør