ERRIN - et netværk af videnstunge regionale aktører

The European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) er et dynamisk netværk bestående af mere end 90 europæiske regioner. Temaerne for årets fire events på sundhedsområdet er identificeret og de har relevans for både kommuner, regioner og universiteter.

Et netværk af videnstunge regioner
Det Bruxelles-baserede ERRIN netværk fremmer udveksling af viden, udvikling af fælles indsatser og projektsamarbejder for at styrke forsknings- og innovationskapacitet på tværs af EU’s regioner. Medlemmerne af ERRIN mødes regelmæssigt i tematiske arbejdsgrupper inden for områder som blandt andet sundhed, transport, bioøkonomi, smart cities, energi og IKT. Copenhagen EU Office sidder i ledelsen af arbejdsgrupperne for henholdsvis sundhed og open science. Her tegnes emnerne for årets møder og events samt de årlige ”brokerage events”, som er match-making mellem projektinteresserede fagpersoner inden for EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.

Sundhedstemaer i 2017
I 2017 sætter sundhedsgruppen fokus på fire temaer som er udvalgt ud fra et match mellem Europa-Kommissionens Blue Print for sundhed samt overskrifter vi observerer i de første udkast til arbejdsprogrammet i Horizon 2020 for 2018-2020. 
  • 1. møde som blev afholdt den 23. februar satte fokus på de fremtidige temaer i Horizon 2020 og arbejdet under EUs 3. Folkesundhedsprogram og IMI - The Innovative Medicines Initiative. 
  • 2. møde handler om bæredygtige sundhedssystemer, økonomisk vækst og bedre sundhed. Det omfatter derfor emner som sundhedsøkosystemer og velfærdsteknologi, samarbejde mellem offentlige og private organisationer, integreret pleje og gode eksempler fra regioner som har knækket koden. 
  • 3. møde sætter fokus på dels den digitale forandring af sundhedsområdet, og hvordan vi anvender og udnytter big data, samt de store emner som databeskyttelse og cyber sikkerhed.
  • 4. møde sætter fokus på ét af de temaer som Kommissionen de senere år er begyndt at skabe et stærkere link imellem; miljø og sundhed og i særdeleshed klimaforandringernes betydning for området. 
Kom til Bruxelles eller kontakt os
Du har mulighed for at deltage ved de fire tematiske events i Bruxelles. Det vil både give dig ny viden og adgang til et netværk af aktører med samme interessefelt. Er du forhindret så kontakt Copenhagen EU Office og få et referat fra eventen tilsendt.Redaktør