EU’s budget for 2016

​Den 27. maj 2015 fremlagde Europa- Kommissionen sit budgetforslag for 2016. 

Kommissionen foreslår et samlet budget med forpligtigelser til en værdi af 153,5 mia. euro for 2016.  EU's budget bliver fastlagt på baggrund af de forventede behov til at dække EU's' programmer og politikker. Overordnede prioriteter for budgettet handler derfor om at skabe vækst og investeringer i Europa, samt skabe flere arbejdspladser og styrke EU's rolle som en global aktør.

Forpligtigelser og betalinger

EU's budget omhandler to beløb for hvert af de programmer, der skal finansieres, forpligtelser og betalinger. Forpligtigelser er de midler, der kan udbydes kontrakter for et givent år, og betalinger er de midler, der bliver udbetalt.

Konkurrencekapitlet er den vigtigste del af budgettet i relation til forskning og udvikling. Det udgør i alt 18,618 mia. euro ud af det samlede budget. De centrale programmer under konkurrencekapitlet i forslaget til EU-budgettet for 2016 er følgende:

 

 Budget 2015, mia. euroBudget 2016, mia. euro
ForpligtigelserBetalingerForpligtigelserBetalinger
Horizon 20209,89,49,710,3
COSME295 mio. euro320 mio. euro281 mio. euro262 mio. euro
Erasmus +1,61,41,71,8
Connecting Europe Facility1,41,42,11,7
Environment and climate action (LIFE)435 mio. euro350 mio. euro462 mio. euro355 mio. euro
Redaktør