EU’s budget for 2020 - Parlamentet og Rådet når til enighed

​Kort før fristen for forligsperioden, mandag d. 18. november, nåede Parlamentet og Rådet til enighed om EU’s budget for 2020. Budgettet stiller skarpt på vækst og konkurrenceevne, klimaindsats og andre EU-prioriteter som f.eks. migrationsstyring og sikkerhed. 

Vent...

​De samlede forpligtelser for 2020-budgettet er fastsat til 168,7 mia. EUR, dette udgør en stigning på 1,5 % sammenlignet med 2019. De aftalte tal bygger på den forudsætning, at Storbritannien forsat vil deltage fuldt ud i finansieringen og gennemførelsen af EU’s budget for 2020.  

Det er EU’s målsætning at dedikere mindst 20% af EU’s samlede udgifter til klimaindsatser i perioden 2014-2020. Rådet og Parlamentet har med henblik på at opnå dette mål, allokeret yderligere midler sammenlignet med 2019, til klimarelaterede tiltag på flere forskellige områder, såsom forskning og udvikling (Horizon 2020), transport og energiinfrastruktur (ELENA, CEF), samt klimarelateret SMV-støtte.

Parlamentet har samlet set sikret 850 mio. EUR til sine prioriteringer, udover hvad Kommissionen har forslået. Europaparlamentarikerne har særligt kæmpet for mere støtte til en øget klimaindsats, forskning, SMV’er og unge.  

Stort fokus på grøn omstilling

Af det samlede budget er 21 % øremærket til at tackle klimaændringer. F.eks. modtager LIFE-programmet som fokuserer på miljø og klimaændringer 589,6 mio. EUR. Dette udgør en stigning på 5,6% sammenlignet med 2019. Forskningsprogrammet Horizon 2020, der traditionelt yder et væsentligt bidrag til EU’s klimamål får 13.5 mia. EUR, altså 8,8% mere end i 2019. 

Connecting Europe Facility’s energipulje (CEF), som investerer i opgradering af eksisterende energioverførselsinfrastruktur og udvikling af ny infrastruktur, modtager 1,28 mia. EUR, hvilket udgør 35% mere sammenlignet med 2019. Connecting Europe Facility’s transport pulje modtager 2,58 mia. EUR. Desuden øges Erasmus+ udvekslingsprogrammets midler med 3,6 % i forhold til 2019, og modtager heraf 2,89 mia. EUR. 

Sådan fungerer EU’s budgetter 

EU-udgifter involverer to typer budgetter: en langsigtet syvårsplan eller en ”flerårig finansiel ramme” i EU-jargon. Den indeholder anslåede overskriftstal for større programmer og årlige budgetter, som fordeler disse overskiftstal over hvert år. Den største andel af pengene bruges normalt i det sidste år af hvert program, medmindre noget er gået galt, eller uforudsete udgifter dukker op. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor