EU’s budgetforhandlinger for 2016 og Horizon 2020

​Europa-Kommissionen lagde i sit udkast til budgettet fra maj 2015 op til, at der skulle prioriteres flere penge til forskning, teknologisk udvikling og innovation.

 

Ifølge Europa-Kommissionen er Horizon 2020 ét af de EU-programmer, der giver størst EU-merværdi, da forskning og innovation driver vækst og beskæftigelse. Horizon 2020 stod derfor til en stigning i 2016 budgettet. 

 
Ministerrådets forslag
Ministerrådet derimod har den 4. september i år, enstemmigt vedtaget et forslag til EU’s samlede budget, hvori der skæres over € 563,6 millioner. En del af besparelserne er i Horizon 2020-budgettet, hvor der forslås besparelser på omkring € 73.2 millioner i forskningsforpligtelser i 2016 og en nedskæring på € 205.2 millioner i udbetalinger i 2016. Ministerrådets argumentation for at skære i budgettet er et udtryk for, at man ikke vil pålægge medlemslandene yderligere byrde i en tid, hvor konsolidering af nationale budgetter er i fokus. Desuden mener Ministerrådet, at EU har nok midler i reserve til at reagere på eventuelle uforudsete begivenheder og behov.

 
Europa-Parlamentets holdning 
Store dele af Europa-Parlamentet kritiserede Ministerrådets forslag for at være uambitiøst og usammenhængende. Især nedskæringerne i Horizon 2020, er blevet omtalt som et problem. Europa-Parlamentets budgetkomite stemte derfor den 28-29. september om ikke færre end 1907 ændringsforslag til Ministerrådets budgetforslag. Herunder trak de, € 1.3 mia. tilbage til Horizon 2020 der var blevet allokerede til Den Europæiske Fond for Strategisk Investering, EFSI. Når Europa-Parlamentet er nået frem til en fælles holdning vil der være en afstemning på en samlet udtalelse omkring budgettet den 28. oktober. Efter dette, vil Ministerrådet og Europa-Parlamentet gå sammen i en forligsfase indtil den 18. november, og en endelig vedtagelse af budgettet kan forventes engang sidst i november. 

 
Forskningsverden
Flere videnskabelige interesseorganisationer har offentligt talt kraftigt imod de forslåede nedskæringer. Især fordi Horizon 2020 budgettet allerede er blevet beskåret en gang tidligere i år i forbindelse med allokering af ressourcer til EFSI. Derfor har flere af organisationerne været ude og argumentere for, at midler til Horizon 2020 skal sikres permanent, og at Horizon 2020 ikke må bruges som en reserve til andre initiativer og krisehåndtering (læs European University Associations her / og League of European Research Universities her).

Redaktør