EU-bioøkonomi: Opdateret strategi og ny handlingsplan

​Europa-Kommissionen har offentliggjort ny opdateret strategi og handlingsplan for en ”Bæredygtig Bioøkonomi for Europa”. 

Vent...

Copyright© European Union, 2018 / Photo: Jennifer Jacquemart

Bioøkonomiens potentiale

EU’s bioøkonomi, der dækker ”alle sektorer og systemer, som er afhængige af biologiske ressourcer”, er en central del af EU’s økonomi. Det slår Europa-Kommissionen fast i den netop offentliggjorte opdaterede Bioøkonomistrategi. Bioøkonomien har en årlig omsætning i EU på 2,3 trillioner EUR og beskæftiger 8,2 procent af EU’s arbejdsstyrke. Samtidig udgør bioøkonomien også et væsentligt element, når store udfordringer som klimaforandringer og ressourceknaphed skal adresseres, og industrien forventer, at der kan skabes 1 million arbejdspladser i den biobaserede sektor frem mod 2030. 

Europa-Kommissionen ønsker med opdateringen af EU’s Bioøkonomistrategi 2012 og den tilknyttede Handlingsplan 2018 at skabe rammerne for, at bioøkonomien kan folde dens potentiale fuldt ud. Fokus er på at skabe vækst i bioøkonomien med bæredygtighed og cirkularitet som omdrejningspunkter. 

Samme mål - nye midler

Siden EU’s første bioøkonomistrategi blev skrevet i 2012 har der været stor udvikling på flere nærliggende politikområder. Derfor gennemgik strategien i 2017 et grundigt eftersyn, som nu har resulteret i en opdateret version. De fem overordnede strategiske mål fra 2012 er bibeholdt: 

  1. Sikre fødevareforsynings- og ernæringssikkerhed 
  2. Bæredygtig håndtering af naturressourcer
  3. Reducere afhængighed af ikke-genanvendelige ressourcer
  4. Mindske og tilpasning til klimaforandringer
  5. Styrke Europas konkurrencedygtighed og skabe arbejdspladser
Detaljerne i disse mål er dog blevet tilpasset så de bedre matcher prioriteterne i særligt EU’s Circular Economy Action Plan, Industrial Policy og Clean Energy for All Europeans Package. Derfor er de handlinger, som skal implementere strategien også blevet ændret.

Den opdaterede strategi og den nye handlingsplan er bygget op om tre indsatsområder:

  1. Styrke og ’scale-up’ af biobaserede sektorer, åbne for investeringer og markeder 
  2. Udbredelse og anvendelse af lokale bioøkonomier på tværs af Europa
  3. Forståelse for de miljømæssige begrænsninger ved bioøkonomien 
Handlingsplanen udfolder disse tre indsatser i 14 initiativer, som senest skal igangsættes i 2019. Her følger et par af de centrale tiltag. 

Investeringer, markeder og innovation

Tiltag under strategiens første indsatsområde skal sikre videreudvikling af de biobaserede sektorer og sigter bredt mod forsat udvikling og anvendelse af biobaserede produkter, mobilisering af offentlige og private aktører og sikre investeringer samt forbedring af markedspotentiale. 

Som et nyt tiltag vil Kommissionen eksempelvis etablere en investeringsplatform på €100 millioner, som skal sikre finansiering og mindske risici for private investorer i cirkulære bioøkonomiske projekter, som er i udviklingsfasen. Investeringsplatformen lanceres under InnovFin-ordningen.

Bedre lokal udnyttelse af bioøkonomiens muligheder

For at sikre en større udbredelse af bioøkonomien på tværs af EU, sætter den opdaterede strategis andet indsatsområde fokus på lokale niveauer, hvor særligt potentialitet i Østeuropa fremhæves.

Sammen med medlemsstaterne og private aktører vil Kommissionen udvikle en strategisk implementeringsdagsorden for bæredygtige fødevare- og landbrugssystemer. Målet er at samle viden om anvendelse af nye teknologier og god praksis i en samlet ramme, som kan bringe forskellige sektorer og systemer sammen.  

Et andet tiltag som kan fremhæves er udviklingen af urbane bioøkonomier, hvor pilotprojekter med 5-10 byer udvælges i Horizon Europe til at udvikle urbane, cirkulære bioøkonomistrategier og støttes i deres implementering. Med et bredere sigte ønsker Kommissionen at oprette en såkaldt policy support facility, som skal støtte udvikling og implementering af bioøkonomistrategier på tværs af Europa.

Viden om bioøkonomiens begrænsninger og betydning for biodiversitet  

Gennem en række eksisterende strukturer (fx Copernicus services og Forest Information System for Europe) ønsker Kommissionen at styrke indsamling af viden og data om de miljømæssige begrænsninger ved bioøkonomien. Derfor vil Kommissionen oprette et videnscenter, Knowledge Center for Bioeconomy. Videnscenteret skal indsamle data og lave analyser, formålet er at skabe viden om potentialet samt begrænsningerne ved fremtidens bioøkonomi. For at sikre en optimal beskyttelse af økosystemerne, oprettes et overvågningssystem under videnscenteret. Implementeringen af dette skal foregå i tæt samarbejde med medlemslandene, og data der indhentes, bliver offentligt tilgængelige på en online platform.
 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor