EU fremlægger handlingsplan for forskning og innovation i kampen mod Covid-19

Den 7. april blev EU’s ministre med ansvar for forskning og innovation sammen med EU-Kommissionen enige om ERAvsCorona-handlingsplanen, der indeholder en række forsknings- og innovationsinitiativer i kampen mod Covid-19, også kaldet coronavirus.

Vent...

ERAvsCorona Action Plan er den første handlingsplan, og den indeholder 10 kortsigtede og koordinerede aktioner. 

10 prioriterede aktioner til forskning og innovation


1. Koordinering af forskning- og innovationsfinansiering med fokus på Covid-19
Denne aktion sigter mod at give de nationale myndigheder en mulighed for at arbejde tættere sammen og tilpasse aktiviteter gennem samarbejde på programniveau

2. Støtte til kliniske forsøg 
Denne aktion sigter mod at indsamle ekstra finansiering til at udvide og støtte gennemførelsen af store kliniske forsøg vedrørende Covid-19 i hele Europa. 
Mandag den 4. maj afholdt Europa-Kommissionen en online indsamlingskonference, som havde til formål at rejse flere midler til behandling af Covid-19 og udvikling af en vaccine. Danmark donerede 50 millioner euro svarende til 373 mio. kr., og det samlede beløb nåede op på 7,4 milliarder euro.

3. Nye finansieringsmuligheder til innovative og sundhedsrelaterede tilgange 
Denne aktion sigter mod at finansiere innovative tilgange til forskere og innovatører, så de kan levere hurtige resultater, der er relevante for samfundet og sundhedssystemerne. EU har allerede igangsæt 18 forsknings- og innovationsprojekter med en samlet Horizon 2020 finansiering på €48 mio. samt allokeret yderligere finansiering gennem partnerskaber med industrien og medlemslandene. Der forventes en ny åben indkaldelse i slutningen af maj med et budget på €172 mio. til forskning i Covid-19 symptomer, produktion af beskyttelsesudstyr og mental sundhed relateret til nedlukning og social/fysisk distancering. Dertil kommer ekstra finansiering under Marie Curie og til forskningsinfrastruktur. 

4. Øge støtte til innovative virksomheder
Denne aktion øger støtten til det nyligt lukkede Horizon 2020 EIC-pilot Accelerator-program, og støtten til EIC forventes at nå op på 150 mio. euro øremærket til Covid-19-initiativer. Derudover sigter aktionen mod at øge støtten til forskning og innovation blandt virksomheder, der adresserer coronavirus-relaterede problemer. Samtidig inkluderer aktionen oprettelsen af en Coronavirus European Innovation Council Platform, der skal fungere som en slags match-making service for nystartede startups og SMV’er. Målet er, at investorer, offentlige indkøbere, virksomheder og andre skal have mulighed for at udveksle ideer vedrørende coronavirus-innovationer. 

5. Skabe muligheder for andre finansieringskilder til forskning og innovation
Denne aktion sigter mod at tildele Seals of Excellence til SMV’er og startups med innovative løsninger til problemstillinger relateret til Covid-19, der vurderes som fremragende af Det Europæiske Innovationsråd men ikke er blevet udvalgt til finansiering. 

6. Etablere en ERA Corona-platform 
Oprettelsen af ERA Corona-platformen skal give et komplet overblik over alle igangværende finansieringsinitiativer inden for forsknings- og innovation med fokus på Covid-19. 

7. Oprette en ad-hoc arbejdsgruppe til forskning og innovation
Arbejdsgruppen skal rådgive om mulige forsknings- og innovationsaktioner samt kommunikere disse aktioner til offentligheden.

8. Adgang til forskning relateret til Covid-19
Tilgængeligheden af de tjenester, der leveres af Research Infrastructures, er afgørende for forskere, der arbejder med Covid-19. Disse nye tjenester og datasæt skal derfor gøres tilgængelige og matches med udbud og efterspørgsel på tværs af grænser.

9. Forsknings- og datadelingsplatform
Denne aktion sigter mod at etablere en europæisk dataudvekslingsplatform for SARS-CoV-2 og Covid-19-relateret informationer, der er forbundet med European Open Science Cloud. 

10. Pan-EU Hackathon til at mobilisere europæiske innovatører og civilsamfundet
Europa-Kommissionen har givet støtte til et paneuropæisk Hackathon, der blev afholdt den 24.-26. april i en række EU-lande herunder Danmark. Formålet med dette Hackathon er at forkorte tiden for implementering af nye innovative løsninger ved at udnytte og viderekommunikere det arbejde, der allerede er udført af en række innovatører i Europa. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor