EU giver penge til energiomstilling i 2020

EU har for alvor sat funding til energieffektivitet og omstilling til ren energi på dagsordenen i 2020. Byer, kommuner og regioner spiller en nøglerolle i at sikre konkret omstilling, og derfor kan de østdanske aktører med fordel kigge mod Bruxelles for finansiering af klima- og energiprojekter.

Vent...

​Byer, kommuner og regioner får i 2020 rig mulighed for at bidrage til den grønne omstilling ved at realisere nogle af de ambitiøse klimamål fra både Folketinget og fra EU gennem konkrete projekter. 

Det kan ske gennem omstillingen af enkelte bygninger og bydele, i energi- og affaldsforsyningen, på vejene og i den kollektive trafik. Alt sammen områder, hvor kommuner og regioner har en vigtig myndigheds- og udviklingsrolle. 

2020 bliver kendetegnet ved en række interessante projektindkaldelser inden for energiomstilling og klimaforebyggelse. Blandt dem er Horizon 2020, som giver specifik støtte til lokale og regionale myndigheder, der ønsker at drive energiomstillingen og udviklingen af energipositive bydele. 

Den Europæiske Investeringsbanks ELENA-program hjælper tilsvarende med støtte til at pulje mindre og adskilte investeringer i energirenovering af bygninger, energiforsyning og bæredygtig transport i større investeringsprogrammer. Endelig forventes de ekstraordinære indkaldelser i regi af European Green Deal at blive offentliggjort henover sommeren.

Green Deal sætter retningen

EU's helt store politiske flagskib er lige nu the European Green Deal – EU's Grønne Pagt, som skal føre til et klimaneutralt EU i 2050. I forvejen har EU-landene forpligtet sig på fælles mål for 2030 med øget energieffektivitet på mindst 32,5 pct. Drivhusgasudledninger skal sænkes med 40 pct. og samtidig skal andelen af energi, der kommer fra vedvarende kilder, udgøre mindst 32 pct. af det endelige forbrug. Det går derfor i samme retning som med det danske mål om 70 pct. reduktion i 2030.

Kommuner og regioner kan blive oplagte projektmagere ved at investere i egen infrastruktur eller som meget efterspurgt konsortiepartner. Her kan de stille kompetencer og infrastruktur til rådighed for test, demonstration og udrulning af nye løsninger i partnerskab med universitetsforskere og virksomheder. Derudover kan de bidrage ved at være et nært og troværdigt kontaktled med borgerne og brugerne, som er en afgørende komponent i vellykkede projekter.

Vi hjælper med afklaring

Med afsæt i de klare politiske målsætninger vil der i 2020 være mange støttemuligheder for projekter, der arbejder med fx energieffektivitet, omstilling til vedvarende energi og klimaforebyggelse i bred forstand. Dog arbejder de enkelte programmer med forskellige vinkler og kriterier. 

GCPHEU anbefaler derfor medlemmerne at kigge grundigt på hvilke behov, der skal løses, og hvilke ressourcer, der kan afsættes til engagement i et EU-projekt. EU-kontoret kan hjælpe med faglig viden om indkaldelserne og hjælpe med partnersøgning og netværksopbygning.  

Kontorets medlemmer er meget velkomne til at kontakte vores konsulent på energiområdet Casper Andersen for mere information om de konkrete muligheder. Han kan kontaktes på mail ca@cphoffice.eu eller telefon +45 38 66 55 56. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor