EU kommer med nye tiltag i omstillingen til cirkulær økonomi

​Cirkulær økonomi er for alvor kommet på dagsordenen i Bruxelles, og EU vil gennem nye tiltag kunne understøtte omstillingen gennem samarbejde mellem universiteterne, regionen og kommunerne.

En af de store udfordringer EU står over for i de kommende årtier er, hvordan vi når vores vækstmålsætninger, mens vi samtidig lever op til Paris-aftalen med dens bindende klimamålsætninger og FN's 17 bæredygtighedsmål. Ét af svarerne er ifølge Europa-Kommission omstillingen til en cirkulær økonomi, der effektiviserer brugen af samfundets ressourcer ved at integrere produktion og forbrug i et kredsløb, hvor ressourcer genbruges og genanvendes. Det vil gøre økonomisk vækst muligt uden øget forbrug af ressourcer og energi, og dermed minimere økonomiens belastning på jordens klima. For FN's bæredygtighedsmål er særligt følgende mål relevante for omstillingen til cirkulær økonomi: mål 8 om vækst, mål 9 om industri og innovation, mål 11 om bæredygtige byer og mål 12 om forbrug og produktion.

Europa-Kommissionen øger fokus på cirkulær økonomi

Jyrki Katainen, vicepræsident for Europa-Kommissionen, mener at omstillingen til en cirkulær økonomi er en megatrend, som vil ske uanset hvad grundet presset på planetens ressourcer. Kommissionen ønsker, at EU skal gå forrest i denne omstilling og lede vejen mod en cirkulær økonomi og være med til at forme, hvordan den skal se ud i fremtiden. Europa-Kommissionen vil komme med en rapport i januar 2018 om en ny pakke om cirkulær økonomi, som bygger videre på den nuværende pakke fra 2015. Videre er der i Horizon 2020 arbejdsprogrammet for 2018-2020 blevet afsat 940 mio. Euro til projekter, der støtter den cirkulære økonomi. Relevante topics er identificeret med "CE" i overskriften. Fokus er på ressourceeffektivitet, reducering af forurening, øget konkurrenceevne og nye muligheder for virksomheder.

På fælles forkant om cirkulær økonomi

Copenhagen EU Office har fokus på, hvordan de nye muligheder inden for cirkulær økonomi kan udnyttes af vores ejerkreds, og hvordan projektsamarbejder kan faciliteres mellem universiteter, region og kommuner. Som led i denne indsats inviterede vi europæiske universiteter, byer og regioner til et frokostmøde om cirkulær økonomi den 7. november i Bruxelles for at diskutere omstilling til cirkulær økonomi med særlig fokus på byer og for at give de omkring 50 deltagere mulighed for at mødes og udveksle idéer. 

Flere af projektindkaldelserne i det nye arbejdsprogram har fokus på byer, da de har et stort potentiale og behov for udvikling af nye innovative løsninger, som gør byer bæredygtige og modstandsdygtige overfor klimaforandringer. En af projektindkaldelserne er bl.a. demonstrering af hvordan man udvikler cirkulære byer. Fra DTU præsenterede Borja Pérez dele af sin forskning i rensning af spildevand, og Cristiana Parisi fra CBS præsenterede sin forskning omkring markedsbarrierer for omstillingen til cirkulær økonomi. Derudover præsenterede Birgitte Steenstrup Berchtold fra Region Hovedstaden, hvordan regionen arbejder med cirkulær økonomi i den regionale vækst og udviklingsplan.

Læs mere her om ejerkredsens kompetencer inden for cirkulær økonomi. 

Redaktør