EU-kontoret får ny næstformand for bestyrelsen

​Nanna Mik-Meyer, prodekan for forskning på CBS, er valgt som ny næstformand for bestyrelsen. Hun har høje ambitioner for, at universitet skal øge sit EU-hjemtag – og ser frem til at styrke samarbejdet mellem forskere, regioner og kommuner i Østdanmark. 

Vent...

​Greater Copenhagen EU Office er glade for at kunne byde Nanna Mik-Meyer velkommen til bestyrelsen. Hun overtager pladsen fra forskningsdekan Søren Hvidkjær, og er trådt ind i november 2019. 

Nanna Mik-Meyer er forfatter til flere artikler og bøger, og hun bidrager ofte til den offentlige samtale om velfærdsproblemstillinger og universiteternes rolle i samfundet i dag. Hendes forskning handler om identitetsarbejde, professionsidentiteter og -relationer, magt, køn og risiko i offentlige og private organisationer. 

CBS skal arbejde mere med EU 

For lidt over et år siden trådte Nanna Mik-Meyer ind i rollen som prodekan for forskning på CBS. I den rolle har hun et særligt fokus på ekstern finansiering, herunder EU-støtte, derfor så hun det som naturligt, at hun overtog pladsen i GCPHEU’s bestyrelse for CBS. 

”Vi ønsker på CBS at styrke vores indsats på EU-området. Vi prøver generelt at styrke hjemtaget af forskningsbevillinger, og EU er en vigtig aktør for forskerne, ikke mindst når det gælder excellence-søljen i EU-programmet for forskning og innovation. Men de andre programområder er også meget væsentlige, da de jo direkte adresserer de store udfordringer, Danmark og Europa står over for”, siger Nanna Mik-Meyer og fortsætter: 

”For overhovedet at komme i betragtning til en EU-bevilling, kræver det også, at forskerne ved, hvordan EU-systemet fungerer, og det er her, Greater Copenhagen EU Office spiller en stor rolle. Vi skal tappe ind i den store viden, som I har”.

”Derfor er vi rigtig glade for det samarbejde, vi har med EU-kontoret, fordi konsulenterne har et kæmpe netværk og et dybt kendskab til området. Derfor ser vi EU-kontoret som dem, der kan være med til at styrke kvaliteten i alt vores arbejde med EU”.

EU-projekter kan skabe nye samarbejder

Den oplagte fordel ved at engagere sig i arbejdet med EU, er de store støttebeløb, man potentielt kan hente hjem til sin forskning. Men Nanna Mik-Meyer understreger, at EU-engagement også er vigtigt, fordi det leder til nye netværk og partnerskaber. 

”EU-projekter kan oplagt skabe nye samarbejder med universiteter fra andre lande, som kan være med til at løse de presserende forskningsdagsordener, der trænger sig på”, siger Nanna Mik-Meyer. 

Idet Greater Copenhagen EU Office ikke blot repræsenterer fire universiteter (KU, DTU, RUC og CBS) men også Region Hovedstaden, Region Sjælland og 46 kommuner, skaber medlemskabet af kontoret også flere muligheder for at etablere nye typer samarbejder. 

Og Nanna Mik-Meyer mener, der findes problemstillinger og viden i regionerne og kommunerne, som kan inspirere til fælles forskningsprojekter til gavn for borgerne. 

”Helt personligt synes jeg, det er rigtig spændende, at kontoret også fokuserer på at styrke samarbejdet øst for Storebælt. Og jeg håber, EU-kontoret kan være med til at stable projekter på benene, der også gavner den regionale udvikling. Det ser jeg som en måde at styrke praksis i forskningen”, siger Nanna Mik-Meyer. 

Mere EU-støtte til samfundsfaglig forskning

Som samfundsfaglig forsker har hun, som sine kolleger på CBS, store ambitioner på vegne af samfundsfag og humaniora (SSH), og et vigtigt fokus på CBS er, at disciplinerne kommer til at indgå på en meningsfuld måde i endnu flere EU-projekter. 

”Det, som vi venter på med spænding er, hvilken rolle den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning kan få i en tid, hvor der er stort fokus på de tekniske og naturvidenskabelige discipliner. Vi er selvfølgelig optagede af, at der også kommer calls, der er direkte målrettet samfundsvidenskaben”, siger hun. 

Digitalisering, sundhedsområdet og klimakrisen er områder, hvor samfundsvidenskaben og humaniora kan bidrage til at belyse problemstillinger fra en anden vinkel, end de tekniske videnskaber kan.  

”Noget af digitaliseringsforskningen på CBS drejer sig fx om, hvilke konsekvenser nye teknologier har for vores samfund. Det kan være en mere kritisk anlagt forskning, der – på sigt – vil kvalificere og udvikle de teknologiske løsninger. Forskningens rolle er også at forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling, der har fuld fart på i disse år”.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor