EU-midler skal få Vivostat til nye højder

​Allerød-virksomheden Vivostat er blevet tildelt 2,1 millioner euro (15,6 millioner kroner) fra EU-programmet EIC Accelerator. De skal bruges til at gennemføre et ambitiøst klinisk projekt, der vil hjælpe tarmpatienter – og kan blive et vigtigt skridt i forvandlingen fra SMV til stor virksomhed. 

Vent...

Tegningerne her viser det problem, som Vivostat søger at løse: lækager i forbindelse med tarmoperationer. Foto: Vivostat

​EU-programmet EIC Accelerator er målrettet etablerede virksomheder, der arbejder med at færdigudvikle en prototype og gøre den klar til markedet. EIC er et af de større programmer med støttebeløb på mellem 4 og 18 millioner kroner.  

For virksomheden Vivostat, der i dag har 11 medarbejdere, startede vejen til EU-midlerne allerede for en del år siden, da de hørte om de forskellige muligheder på et af Greater Copenhagen EU Offices seminarer.

"Vi hørte om de her programmer og syntes, at vores udviklingsprojekt passede som fod i hose. Dels er vi en SMV-virksomhed, dels arbejder vi med et projekt, der har mange afledte konsekvenser. Det passer godt med EU's prioriteter, fordi det kan gavne patienterne såvel som sygehusvæsenet," fortæller Tyge Korsgaard, der både er bestyrelsesformand, medejer og økonomichef i Vivostat.

Ansøgningsforløbet foregår i to faser. Fra fase 1 udvælges en række ansøgere, der pitcher deres projekt til EIC's ekspertpanel, hvorefter modtagerne udvælges. I denne fase har Vivostat også benyttet sig af EU-kontoret, der har givet feedback inden runden.

Vil løse medicinsk problem

Mennesker, der får foretaget tarmoperationer, hvor man fjerner en del af tarmen, vil i mange tilfælde opleve lækager, der hvor man hæfter eller syer tarmen sammen. Det kan have voldsomme – også fatale – konsekvenser for patienterne. Og så er lækager en milliardudskrivning for sundhedsvæsener verden over.

Dét medicinske problem ønsker Vivostat at løse ved hjælp af produktet Obisidian ASG. Det består af en række af kroppens selvhelende stoffer, som man udvinder fra patientens eget blod. Det udvundne koncentrat sprøjtes derefter på og omkring tarmsamlingen og kan hjælpe med at hele, forsegle og lime tarmenderne sammen igen.

Det nye produkt er bygget på den samme teknologiplatform, som Vivostats andre produkter, men er rettet mod tarmoperationer. Indtil videre er produktet blevet anvendt i over hundrede operationer og har vist gode resultater, men nu er tiden kommet at igangsætte et stort klinisk randomiseret studie med over 400 patienter fordelt på mindst syv lande.

Afgørende finansiering

"Det er dyrt at lave store kliniske studier, så pengene fra EIC er simpelthen afgørende for, at vi kan gennemføre det," fortæller Tyge Korsgaard. Projektets samlede budget er på 3,1 millioner euro, hvoraf tilskuddet udgør 2,1 millioner euro.

Og finansieringen kunne ikke være kommet på et bedre tidspunkt. Coronakrisen har nemlig også haft konsekvenser for virksomheden, hvis produkter bruges til en række procedurer, som er blevet nedprioriteret, mens pandemien har stået på. Men det kan EU-midlerne være med til at vende:

"Håbet er, at produktet kan løse det her sundhedsproblem, og hvis det kan det, så er vi ikke længere en SMV – så bliver vi en stor virksomhed, for der er et kæmpe potentiale og marked," afslutter han.

Billede: Tyge Korsgaard, Vivostat.

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor