EU-projekt hjælper skrøbelige ældre i Slagelse

​Hvordan kan EU-projekter gavne ældre borgeres sundhed, og hvad kræver det at deltage i et projekt? Det var 30 sundheds- og udviklingskonsulenter fra 18 østdanske kommuner samlet for at blive klogere på den 10. september i København. 

Vent...

​EU-projekter kan virke tunge og bureaukratiske, men Gorm Rabølle Knudsen fra Slagelse Kommune har en helt anden opfattelse. Som udviklingskonsulent har han arbejdet på det EU-støttede projekt WIPP, der har til formål at forbedre de forebyggende indsatser over for ældre borgere. 

For Gorm Rabølle Knudsen har det været en meget positiv oplevelse, hvor kommunen er blevet styrket af forskningen til at nå ud til skrøbelige ældre.

WIPP-projektet blev præsenteret på en sundhedsworkshop den 10. september, som var arrangeret af Greater Copenhagen EU Office i samarbejde med Guldborgsund og Københavns Kommune. Der var desuden oplæg fra Lyngby-Taarbæk og Næstved og diskussioner om, hvordan man kan søge projektstøtte fra EU-programmet Interreg.

Slagelse kommune er med i det EU-støttede WIPP-projekt, som skal fremme nye velfærdsinnovationsmodeller for aktiv og sund aldring, og finansieres af Interreg Tyskland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.  

Forskning giver nye værktøjer
Som mange andre kommuner har Slagelse den udfordring, at der er en voksende befolkningsgruppe af ældre over 65. En del af dem har et skrøbeligt helbred, men det er meget svært at skabe den første kontakt, hvor man screener og giver forebyggende tilbud.

WIPP-projektet afprøver nye opsporingsveje og screeningsmetoder, og det har givet Slagelse nye redskaber til at finde dem, som har et behov, inden det er for sent. De mest effektive kanaler har været boligforeninger, hvor 82 % af de kontaktede borgerne har haft behov for forskellige forebyggende tilbud.

Bedre livskvalitet for borgerne
WIPP-projektet har også forbedret screeningen af borgerne. Når medarbejderne kommer på besøg, har de nemlig et spørgeskema med, som er udarbejdet på baggrund af forskning på området og internationale standarder. Her kan Gorm Rabølle Knudsen virkelig se fordelene ved at samarbejde med Syddansk Universitet og de andre partnere i WIPP.

"Vi har kunne læne os op ad forskningen og de andre partners viden, så vores arbejde er blevet meget mere evidensbaseret og skarp", siger Gorm Rabølle Knudsen.

Det kan have en stor betydning for borgernes livskvalitet, at kommunen kan hjælpe dem på et tidligere stadie, da de kan undgå massiv pleje senere hen. Det betyder, at de kan klare sig selv i længere tid.

"Det gør en ekstrem forskel, fordi vi fanger borgerne, mens de er motiverede til at træne eller til at møde nye mennesker, hvis de er ensomme. Mens de stadig kan gøre noget ved deres udfordringer", siger Gorm Rabølle Knudsen. ​

Hvis man vil vide mere om, hvordan ens egen kommune kan være med i et EU-sundhedsprojekt, er man meget velkommen til at kontakte EU-konsulent​ Maria Tørnsø Østergaard på mto@cphoffice.eu eller Kasper Hamle kha @ cphoffice.eu
Opdateret 14.02.2022.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor