EU-projekt skal styrke innovative indkøb i Region Hovedstaden

De europæiske sundhedsvæsener står over for en række udfordringer; aldrende befolkninger, potentielle pandemier og dyre behandlinger, der kan gøre det svært at få økonomien til at hænge sammen. Innovative indkøb kan være et vigtigt redskab til at løse dem.

Vent...

Potentialet i innovative indkøb er med andre ord stort. Men hvad er det nu lige, at det går ud på?

Innovative offentlige indkøb handler om at bruge den offentlige efterspørgsel til udvikling og implementering af nye produkter og smarte løsninger i samarbejde med private leverandører.

"Det skal resultere i effektiv udnyttelse af ressourcer, højere grad af bæredygtighed og bedre service, så vi får en sundere og bedre behandlet befolkning," fortæller Louise Brink Thomsen, der arbejder som Specialkonsulent i Region Hovedstadens indkøbsafdeling og har til opgave af fremme brugen af metoden bag innovative indkøb.

For at blive stærkere på området er regionen gået med i EU-projektet Procure4Health. Procure4Health er et tværeuropæisk indkøbsfællesskab for innovative indkøb, hvor 33 partnere fra hele EU lærer af hinanden, strømliner anvendelsen af metoden og er med til at sikre, at innovative indkøb bliver en almindelig praksis i Europas sundhedsvæsener.

Udbud og efterspørgsel

Ved at lære af hinanden og gå sammen om innovationsfremmende og værdiskabende indkøbsstrategier kan partnerne i Procure4Health sikre, at der kommer efterspørgsel på produkter og nye løsninger. Løsninger, som rammer ned i sundhedssektorens udfordringer og passer til de organisatoriske rammer i stedet for, at det er markedet, der afgør, hvad der er tilgængeligt, og hvordan produkterne udformes.  

"Det er på de områder i sundhedsvæsenet, hvor vi har nogle udfordringer, der ikke kan løses med eksisterende teknologi, at vi virkelig skal sætte ind med behovs- og efterspørgselsdrevet innovation," siger Louise og uddyber, at det kan dreje som alle former for behandlinger.

Det kræver en vis volumen at skabe tilstrækkeligt incit​​ament til at kunne præge udviklingen af produkter, så et af projektets mål er at opnå en kritisk masse af offentlige ordregivere, der sammen kan have vigtig indflydelse. Netværket er dog ikke udelukkende forbeholdt de nuværende partnere: "Vi 33 partnere, der er med nu, er bare grundlæggere med det mål at udvide indkøbsfællesskab, så kommende innovationsfremmende indkøb kan få den fornødne gennemslagskraft."

Fundamentet skal støbes

Procure4Health er en såkaldt Coordination and Support Action (CSA) under EU's program for forskning og innovation, Horizon Europe. CSA-projekter støtter standardisering, udbredelse af viden, samarbejde og netværk inden for et område.

I Region Hovedstaden er innovative indkøb et vigtigt fokusområde, som skal bidrage til at sikre moderniseringen af sundhedsvæsenet og øge robustheden ved nuværende og fremtidige udfordringer. Viden og samarbejde om indsatsen er derfor helt afgørende, og de ca. 60.000 euro, som regionen modtager i projektet, skal bruges til at mødes med de andre partnere og lægge grundstenen til mere samarbejde om fællesoffentlige indkøb.

Greater Copenhagen EU Office har hjulpet Region Hovedstaden med i konsortiet og givet løbende rådgivning. Og det er en service, som faldet i god jord:

"Jeg er en kravlegårdstype – jeg har aldrig gjort det her før, og der har Greater Copenhagen EU Office formået at bære mig igennem. Det er en tryg proces, som jeg har været glad for," siger Louise Brink Thomsen.

 Vil du læse mere om projektet, så kan du besøge dets hjemmeside lige her: https://procure4health.eu/


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor