EU-projektet CityLoops skal skabe en grønnere byggesektor

I oktober 2019 startede det EU-finansierede projekt CityLoops. Projektet samler syv europæiske byer og har til formål at udvikle metoder og værktøjer til genanvendelse af byggeaffald og overskudsjord i byggesektoren

Vent...

​CityLoops har til formål at skabe helt nye metoder for cirkulær økonomi i byggesektoren.

I Danmark deltager Region Hovedstaden, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune, Gate 21, RUC og Bygherreforeningen i projektet. Partnerne skal sammen gennemføre det 4-årige projekt, og på Roskilde Universitet er der begejstring for projektet: 

”Vi står over for en global klimaudfordring, hvor ressourcerne er knappe, og hvor nytænkning og innovative løsninger er essentielle for den grønne omstilling. Når en tredjedel af al affald i Danmark kommer fra byggesektoren, har vi hårdt brug for ny teknologi og nye metoder til at få genanvendt materialerne fra netop denne sektor”, siger Thomas Budde Christensen, der er lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Byggesektoren er ofte underlagt et stramt budget og har derfor hverken tid eller overskud til at teste ny teknologi under almindelige omstændigheder. Derfor er EU-projekter en oplagt mulighed for at få lov til at arbejde innovativt, siger Thomas Budde Christensen.

Roskilde Kommune tester nye metoder 

I Roskilde Kommune er den kreative bydel Musicon i fuld gang med at udvikle nye værktøjer i forbindelse med en række byggeaktiviteter, heriblandt et parkeringshus, boligbyggerier og renovering af en skatehal.

Tanken er at inkorporere cirkulær økonomi i byggeprocessen, hvor både anvendelse af jord og genbrug samt genanvendelse af byggematerialer skal indtænkes i en samlet bæredygtighedsstrategi, forklarer Martin Visby Buchard, som er ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet og tilknyttet CityLoops-projektet.

Han skal i samarbejde med de danske byer kortlægge de beslutningsprocesser, som foregår i byggeprojekter lige fra byggeprojektet besluttes politisk, til det opføres på byggepladsen og senere nedtages.

"For at kunne udvikle de bedste metoder er det vigtigt at forstå, hvornår beslutninger tages i byggeprocessen samt at forstå hvilke aktører, der tager de afgørende beslutninger under både opbygning og nedrivning af byggerier", siger Martin Visby Buchard.

Samarbejdet med både Roskilde og Høje-Taastrup kommune er ifølge Martin Visby Buchard meget værdifuldt for Roskilde Universitet.  ”Det giver en indsigt, så den teoretiske viden kan forenes med, hvordan arbejdet på byggepladsen i praksis fungerer, hvilket er en forudsætning for at de metoder, som udvikles i projektet, reelt kan implementeres”, forklarer han.

Roskildes borgmester Thomas Breddam er også begejstret for projektet, og han ser potentiale for udbredelse i andre danske kommuner: ”Det er ambitionen, at de erfaringer og den viden, vi skaber i City Loops, skal sprede sig som ringe i vandet til alle landets kommuner,” fortæller han i en pressemeddelelse. 

Det internationale samarbejde 

Projektet CityLoops samler i alt seks europæiske byer, som jævnligt mødes for at udveksle erfaringer. I slutningen af februar mødtes byerne til en fælles workshop, hvor de delte erfaringer fra deres arbejde med analyser af ressourcestrømme.
 
Det internationale samarbejde har stor værdi for projektet, da det er med til at udvide dets horisont mod andre tilgange til byggeri og mod andre måder at strukturere beslutningsprocesserne på byggepladsen. I Holland arbejder de f.eks. med 3D-modellering af byggerier, og i Spanien arbejder de med nye metoder til at vurdere kvalitet til genanvendelse af byggematerialer. Det er erfaringer, som er meget nyttige i en dansk kontekst, fortæller Martin Visby Buchard. 

Fakta om CityLoops

CityLoops er et samarbejde mellem 7 europæiske byer:  Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal), Sevilla (Spanien), samt Roskilde og Høje-Taastrup.

Projektet har fået tildelt 75 millioner kroner i Horizon 2020 midler, hvoraf 11,5 millioner kroner går til de danske partnere.

Projektets varighed: Oktober 2019 – oktober 2023Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor