Europa-komissionen foreslår massiv high performance computing-investering

Kommissionen foreslår at investere EUR 1 mia. i High Performance Computing (HPC). Der er behov for supercomputere til at behandle stadig større datamængder og gavne samfundet på mange områder.​

EuroHPC Joint Undertaking

I dag får europæiske forskere og europæisk erhvervsliv i stigende grad deres data behandlet uden for EU fordi den beregningstid, der kan tilbydes i EU, ikke matcher deres behov. En ny juridisk og finansieringsmæssig struktur – EuroHPC Joint UnderTaking – skal anskaffe, opbygge og ibrugtage en infrastruktur til højt ydende databehandling i verdensklasse i hele Europa. EU finansierer EUR 486 mio. fra det nuværende Horizon 2020 og CEF budgetter mens medlemsstaterne vil finansiere et lignende beløb. Europa-Kommissionen håber på fortsat finansiering efter 2020 fra FP9. Ifølge Kommissionen er investeringen afgørende for EU's konkurrenceevne og uafhængighed inden for dataøkonomi.

Forskning og innovation spiller vigtig rolle

HPC kan være et afgørende redskab for forståelse af og reaktion på vigtige videnskabelige og samfundsmæssige udfordringer såsom tidlig påvisning og behandling af sygdomme eller udvikling af nye behandlinger på grundlag af skræddersyede lægemidler og præcisionsmedicin. HPC kan også bruges til dataoptimering, hvilket der er brug for i lande som Danmark, da flere og flere forskere sender data til udlandet. 
Forsknings- og innovationsprogrammet skal være med til at bidrage til udviklingen af europæisk teknologi til højt ydende databehandling, herunder den første generation af europæisk laveffekt-mikroprocessorteknologi, medvirke til udformningen af europæiske exaskala-computere og fremme anvendelser og udvikling af færdigheder af HPC.

Gavner SMV’er

EuroHPC vil også kunne give europæisk erhvervsliv og særligt SMV'er bedre adgang til supercomputere med henblik på udvikling af innovative produkter. Anvendelsen af HPC har en stigende indvirkning på industrier og virksomheder, hvor anvendelsen forkorter design- og produktionscyklusserne betydeligt, fremskynder udformningen af nye materialer, minimerer omkostningerne, øger ressourceeffektiviteten og forkorter og optimerer beslutningsprocesserne. Kommissionen anfører fx, at bilproduktionscyklusser kan forkortes fra 60 til 24 måneder takket være supercomputere. 

Nyt forslag kommer efter tidligere forsøg på at fremme HPC i EU

Det er ikke første gang, at Kommissionen forsøger at fremme udviklingen af HPC i Europa. Allerede i 2010 oprettede Kommissionen PRACE, et europæisk partnerskab for avanceret Computing, for at samle førende computersystemer i Europa og gøre dem tilgængelige for alle forskere. Blandt andet Københavns Universitet har deltaget i PRACE, og erfaringerne kan føde ind i nye partnerskabsordning for HPC, Contractual Public-Private Partnerships (HPC cPPP) der blev oprettet i 2014 for at sikre implementeringen af HPC. Den samler teknologiudbydere og brugere via sammenslutningen ETP4HPC og Centers of Excellence (CoE) til databehandlingsapplikationer. HPC cPPP’en fokuserer på teknologier og anvendelse af applikationer af den Europæiske HPC Strategi samt træning, uddannelse og kompetenceudvikling.


Kommissionen foreslår den nye Joint Undertaking for EuroHPC skal være aktiv i perioden 2019-2026. Den planlagte infrastruktur skal ejes i fællesskab og drives af medlemmerne, som i første omgang består af de lande, der har undertegnet EuroHPC-erklæringen og private medlemmer fra den akademiske verden og erhvervslivet. Aktuelt har 14 lande underskrevet erklæringen, Danmark er ikke et af dem. Andre medlemmer kan tilslutte sig samarbejdet under forudsætning af, at de bidrager til finansieringen.


Redaktør