​​​​

EASIER: DTU-ledet projekt vil gøre den kollektive transport grønnere og mere attraktiv

​Hvordan sikrer man, at flere mennesker hopper op på cyklen, ind i en metro eller vælger delemobilitet i stedet for en privat benzin- eller dieselbil, når de fx skal på arbejde om morgenen? Det vil DTU undersøge i projektet EASIER, hvor også Region Hovedstaden og Metroselskabet er med.

Vent...

​Bag EU-projektets lange titel 'Seamless sustainable everyday urban mobility' gemmer der sig det lille, lækre akronym EASIER. Det er både noget lettere at huske, men derudover understreger det også et af de helt store mål med indsatsen: Man vil øge andelen af bæredygtige, aktive transportformer som fx gang, cykling, delebiler og offentlig transport og gøre det mere attraktivt og nemmere for borgerne at bruge.  

Derfor er EASIER et bredt, multidisciplinært projekt med seks indsatsområder og tilhørende arbejdspakker. De har hver især fokus på forskellige ting som fx brugeradfærd og -vaner, transportpolitik, prissætning og på hvordan man kan gøre stationer og terminaler attraktive at benytte gennem byplanlægning og -design.

Og især adfærdsaspektet er helt centralt i EASIER, for det er ikke nok kun at fokusere på at skabe de rette innovative og attraktive teknologiske løsninger. Man skal også sikre, at folk rent faktisk bruger dem, har professor på DTU Management Otto Anker Nielsen tidligere fortalt. Han leder projektet sammen med adjunkt Evelien van der Hurk.

Fra hoveddør til destination

Evelien fortæller, at der i projektet er fokus hele på rejsen - fra hoveddør til ankomst – og på de bremseklodser, for at blive i trafiksprog, der kan gøre, at folk fravælger den offentlige transport.

"EASIER-projektet arbejder for at sikre god sam​menhængende infrastruktur, som kan gøre det nemmere at kombinere forskellige typer bæredygtig transport som fx cykel og tog. Det, synes jeg, er virkelig interessant," fortæller hun.

I mange store byer rundt omkring i verden er der de senere år lavet forskellige tiltag til at få de "sorte biler", og biler i det hele taget, ud af bymiljøet. Evelien forudser, at man vil se meget mere af den slags regulering i fremtiden, og at man derfor er nødt til at være på forkant med udviklingen og sikre, at den offentlige transport fungerer som et godt og grønt alternativ til den bekvemmelige bil.

Region Hovedstaden og DTU har gavn af hinanden

Evelien van der Hurk leder arbejdspakke to, som også Region Hovedstaden er en del af. Her får DTU indsigt i regionens arbejde med den kommende letbane ved ring 3 og to BRT-projekter i Hovedstadsområdet. BRT står for Bus Rapid Transit og er kort fortalt en løsning, hvor busser kører i deres egne baner på vejen, så de ikke påvirkes af den øvrige trafik og sidder fast i trængsel. BRT-projekterne skal fungere som case i DTU's forskning, hvor de vil udarbejde nye matematiske modeller, der kan give indsigt i, hvordan man bedst anlægger denne type transport.

Marie Ridley Pryn er transportingeniør og specialkonsulent i Region Hovedstadens afdeling for Mobilitet, Klima og Uddannelse, der blandt andet arbejder for bæredygtig og effektiv transport for borgerne. Derfor "ligger det lige til højrebenet at få noget inspiration til, hvordan vi får mest muligt ud af den kollektive infrastruktur og de projekter, vi allerede har sat i gang, ved at være med i EASIER" fortæller hun.

Greater Copenhagen EU Offices har været med til at få Region Hovedstaden med i konsortiet, og det er noget, man på DTU er glad for:

"Det har været virkelig godt at arbejde sammen med regionen, der har givet os et rigtig godt indblik i processerne omkring deres arbejde. Jeg tror, at det er et samarbejde, der kan bidrage til et meningsfuldt studie, som ikke bare er lavet oppe i et elfenbenstårn, men tager udgangspunkt i en rigtig case og kan komme ud at virke i praksis. Det er meget motiverende at arbejde med," fortæller Evelien.

Projektet løber fra 2021-2024, og udover DTU og Region Hovedstaden er også Metroselskabet med sammen med tyske, svenske og norske partnere.

"Vi håber, at det, at vi kigger på tværs af landegrænser, kan skabe en masse læring fra steder, som har nogle fællestræk med vores område, og at den læring kan skabe bedre transportmuligheder og gavne borgerne i Region Hovedstaden" afslutter Marie Ridley Pryn. ​

Vi fortalte også om EASIER i vores årsberetning, hvor adjunkt hos DTU Management, Jesper Bláfoss Ingvardson gav indblik i partnernes gode samarbejde.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor