En klimapagt for alle

​Hver handling tæller, hvis vi skal nå klimamålene. Derfor har Kommissionen lanceret European Climate Pact for at mobilisere og engagere civilsamfund, organisationer, byer, regioner, virksomheder, skoler, individer – alle.

Vent...

​Et år er gået, siden Europa-Kommissionen lancerede EU's klima- og miljøplan, the European Green Deal. Siden har Kommissionen udarbejdet en lang række sektorspecifikke strategier og handlingsplaner for at sætte ambitioner og retninger for lovgivningsarbejdet, der skal sikre, at målet om klimaneutralitet kan nås i 2050.

Klimabevægelse nedefra

Men lovgivning, regulativer og rammer gør det ikke alene. Kommissionen ønsker med lanceringen af klimapagten at støtte klimabevægelsen nedefra og overalt, hvor klimahandling kan gøre en forskel i lokalsamfund, organisationer, virksomheder og skoler.

Målet med klimapagten er at skabe bevidsthed om klimahandlinger og skabe et forum, hvor deltagerne kan inspirere og engagere hinanden ved at dele konkrete klimaløsninger.   

Klimaambassadører og klimaforpligtelser

Et vigtigt værktøj for videndeling, inspiration og netværk er klimapagtens online platform, hvor man også kan registrere satellit-events eller afgive klimaforpligtelser. Eksempler på organisationer, der allerede har udtrykt interesse for at deltage med forpligtelser, tæller bl.a. UEFA, Google, spejderbevægelsen, byer og energiselskaber.

En af klimapagtens centrale muligheder for at engagere sig er som klimaambassadører. På platformen kan man få mere information og søge om at deltage.

Som klimapagtambassadør forpligtiger man sig til at gå foran med et godt eksempel og engagere sit lokalsamfund. Både borgere og organisationer kan melde sig. Som klimapagtambassadører bliver man en del af et netværk, hvor man får synlighed og støtte i klimahandlinger samtidigt med, at man skal danne bro fra det lokale niveau til Kommissionen. 

For al deltagelse i klimapagten gælder, at man skal bygge på pagtens værdisæt, som eksempelvis indebærer, at klimahandlinger skal være konkrete og have et videnskabeligt grundlag. Derudover skal der være åbenhed om metoder og resultater, og de skal være lokal forankret.

Hvordan vil pagten folde sig ud?

I pagtens indledende fase prioriteres handling på fire områder: grønne områder, grøn mobilitet, energieffektive bygninger og grønne færdigheder (skills).

Klimapagten understøttes af et sekretariat i Kommissionen, men i sidste ende afhænger dens succes af tilslutningen fra målgrupperne. Pagtens anvendelsesområde vil således udvikle sig på grundlag af idéerne og bidragene fra de mennesker og organisationer, der bliver en del af pagten.

Får klimapagten den gennemslagskraft, som Kommissionen håber på, både i sig selv og i samarbejde med andre klimabevægelser, så kan pagten måske på sigt også blive et referencepunkt for borgerinddragelse og co-creation, som i Kommissionens mange sektorspecifikke klimatiltag fremhæves som centrale elementer for at kunne lykkes.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor